สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยัง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

เมื่อ: อังคาร, มิ.ย., 2017

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยัง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

      ข้อความในพระราชสาส์น มีดังนี้ “ฯพณฯ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน กรุงเตหะราน ข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบข่าวการก่อการร้ายที่รัฐสภาและสุสานของอายาตุลลอห์ โคมัยนี ในกรุงเตหะราน ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างจริงใจมายังท่าน รวมทั้งผู้ประสบความทุกข์และความสูญเสียจากเหตุการณ์ร้ายแรงครั้งนี้ พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร”

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยัง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน