สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

เมื่อ: อังคาร, มิ.ย., 2017

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

     ข้อความในพระราชสาส์น มีดังนี้ “ฯพณฯ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา กรุงเนปิดอว์ ข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่า เครื่องบินของกองทัพอากาศเมียนมา ตกในทะเลอันดามัน ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายเป็นจำนวนมาก ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านและผู้ประสบความสูญเสียจากเหตุการณ์น่าเศร้าครั้งนี้ พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร”

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา