ทม.คอหงส์ ร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระปิยมหาราช


ทม.คอหงส์ ร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระปิยมหาราช

%e0%b8%84-%e0%b8%ab2

เทศบาลเมืองคอหงส์ โดยนายอรุณ  อรัญดร  ประธานสภาเทศบาลเมืองคอหงส์  นายอนันต์  ทองลิ้นจี่ รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว           พระปิยมหาราช เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559  ณ บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่

%e0%b8%84-%e0%b8%ab %e0%b8%84-%e0%b8%ab1

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

ทม.คอหงส์ ร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระปิยมหาราช