ทม.ควนลังจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


ทม.ควนลังจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%993

%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%99 %e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%991 %e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%992 %e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%994

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 59 เวลา 15.00 น.นายสมบูรณ์  ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองควนลังร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ  วัดควนลัง หมู่ที่ 3 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

ทม.ควนลังจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช