เชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวารทำบุญครบ 15 วัน แห่งการเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


เชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวารทำบุญครบ 15 วัน แห่งการเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

art-%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99272

เทศบาลนครสงขลา ร่วมกับจังหวัดสงขลา หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร หรือการทำบุญครบ 15 วัน แห่งการเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559 โดยมีกำหนดการดังนี้

เวลา 06.30 น.  พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ปัณรสมวาร (15 วัน) ณ ถนนนครนอก (ตลอดสาย)

การแต่งกาย : ชุดสภาพ หรือชุดสากลไว้ทุกข์

เวลา 15.52 น.  พิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ ณวัดแหลมทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

การแต่งกาย : ข้าราชการชุดปกติขาว แขนทุกข์

: ประชาชนทั่วไป ชุดสภาพ หรือชุดสากลไว้ทุกข์

เวลา 18.30 น.  พิธีจุดเทียนแสดงความไว้อาลัย น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ       ณ บริเวณกำแพงเมืองเก่า ถนนจะนะ

การแต่งกาย : ชุดสภาพ หรือชุดสากลไว้ทุกข์

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทยเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ ตลอดระยะเวลา 70 ปี ที่ทรงครองราชย์ ไม่มีวันใดที่พระองค์ว่างเว้น จากการทรงงาน ทรงทุ่มเท พระสติปัญญา พระวรกาย ด้วยพระวิริยอุตสาหะ และพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงประชาราษฎร์ของพระองค์  ให้อยู่ดีกินดี ประเทศชาติ มีความเจริญรุ่งเรือง ท่านทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างมิรู้จักเหน็ดเหนื่อย ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ นั่นคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่เคยอดอยากยากจนมาสู่ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นความพออยู่พอกิน ยืนอยู่ได้ด้วยลำแข้งของตนเอง สามารถเลี้ยงครอบครัวให้มีความสุขอย่างยั่งยืนตลอดไป โดยมิได้ทรงคำนึงถึงความเหน็ดเหนื่อยและความสุขส่วนพระองค์ ดังนั้นพสกนิกรชาวไทย ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ด้วยการน้อมนำคำสอนและพระราชดำรัสต่างๆ มาปฏิบัติในการดำรงชีวิตตามพระราชปณิธานสืบไป

จึงขอเชิญชวนข้าราชการ พ่อค้า นักเรียน นักศึกษา พสกนิกรทุกหมู่เหล่าและสื่อมวลชนทุกแขนง ร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน  ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

เชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวารทำบุญครบ 15 วัน แห่งการเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช