“เตือนหน้าร้อน เสี่ยงโรคอาหารเป็นพิษ สคร.11 แนะกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ”

เมื่อ: จันทร์, เม.ย., 2016

“เตือนหน้าร้อน เสี่ยงโรคอาหารเป็นพิษ สคร.11 แนะกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ”

6-โรคฤดูร้อน_360_360

     แพทย์หญิงศิริลักษณ์ ไทยเจริญ นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าว เตือนประชาชนระวังโรคอาหารเป็นพิษระบาด หลังพบข้อมูลตั้งแต่ต้นเดือน ม.ค. ที่ผ่านมา จนถึงขณะนี้ เพียง 4 เดือน พบผู้ป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษแล้ว 3 หมื่นกว่าราย แนะประชาชนรับประทานอาหารที่ปรุงสุก สดสะอาด หมั่นล้างมือก่อนกินอาหาร และหลังขับถ่าย และขอความร่วมมือพ่อค้าแม่ค้าขายอาหารที่สะอาดปลอดภัยต่อผู้บริโภค

     แพทย์หญิงศิริลักษณ์ กล่าวเพิ่ม จากข้อมูลการเฝ้าระวังโรคอาหารเป็นพิษ กรมควบคุมโรค ตั้งแต่ 1 มกราคม -11 เมษายน 2559 พบผู้ป่วย จำนวน 35,038 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด คืออายุ 15-24 ปี รองลงมาอายุ 45-64 ปี และอายุ 25-34 ปี ตามลำดับ ส่วนใหญ่พบผู้ป่วยในภาคเหนือ และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคาดว่ามีโอกาสพบผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการระบาดเป็นกลุ่มก้อน ซึ่งในช่วงฤดูร้อนอาหารจะเน่าเสียได้ง่ายขึ้นจากอุณหภูมิที่เพิ่มมากขึ้น โดยอุณหภูมิที่สูงขึ้นทุกๆ 1 องศาเซลเซียล จะมีจำนวนผู้ป่วยรายจังหวัดของเดือนนั้นเพิ่มขึ้น 25 ราย      โรคอาหารเป็นพิษ เกิดจากการกินอาหารหรือดื่มน้ำที่ปนเปื้อนพิษของเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัส มักพบในอาหารที่ปรุงสุกๆดิบๆ อาหารไม่สะอาด และในอาหารที่ปรุงไว้นานๆ แล้วไม่ได้แช่เย็นหรือนำมาอุ่นก่อน ทำให้เชื้อโรคเจริญเติบโตได้ดีและเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงอากาศร้อนจัด อาจทำให้อาหารบูดเสียง่ายกว่าปกติ และมักจะพบว่าเกิดจากการที่คนจำนวนมากกินอาหารร่วมกัน ที่พบได้บ่อย เช่น      ในสถานศึกษา ค่ายทัศนศึกษา งานบุญ งานประเพณีต่างๆ ซึ่งเป็นการประกอบอาหารจำนวนมาก    และเก็บไว้นาน และทำให้มีอาการหลังจากกินอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อโรคดังกล่าวอย่างรวดเร็ว

     สำหรับอาการของผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษ คือ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ถ่ายอุจจาระเหลวหรือเป็นน้ำ ปวดหัว คอแห้งกระหายน้ำ การดูแลเบื้องต้นให้ดื่มน้ำละลายผงน้ำตาลเกลือแร่ (โอ อาร์ เอส) เพื่อป้องกันการขาดน้ำ การป้องกันที่ดีที่สุดประชาชนควรยึดหลัก “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ”  หากอาการไม่ดีขึ้น ยังถ่ายบ่อย รับประทานอาหารไม่ได้ กระหายน้ำมากกว่าปกติ หรืออุจจาระเป็นมูกปนเลือด  ขอให้ไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้าน หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง แพทย์หญิงศิริลักษณ์ กล่าว.

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

“เตือนหน้าร้อน เสี่ยงโรคอาหารเป็นพิษ สคร.11 แนะกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ”