เปิดบริการแล้ว Central Smile Bus รับ-ส่ง มอ.-เซ็นทรัลเฟสฯ ฟรี!!


เปิดบริการแล้ว Central Smile Bus รับ-ส่ง มอ.-เซ็นทรัลเฟสฯ ฟรี!!

 CentralSmileBus_3 CentralSmileBus_1     คุณสุริยา ปิ่นรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ร่วมเปิดเส้นทางรถบริการรับ-ส่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไป-กลับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ โดยมี ผศ.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ให้เกียรติตัดริบบิ้นในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ

     Central Smile Bus รถบริการรับ-ส่ง เส้นทางระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง 2 องค์กร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยฯ ในการเดินทางไปใช้บริการยังศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ซึ่งจะให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11.00 น. จนถึงเวลา 20.00 น. โดยจุดให้บริการจะตั้งอยู่ที่ศาลา ตรงข้ามโรงช้าง ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดยคุณสุริยา ปิ่นรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ เดินทางมายังจุดให้บริการพร้อม ผศ.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ร่วมตัดริบบิ้น เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อเช้าวันที่ 1 เมษายน ที่ผ่านมา โดยมีนักศึกษาให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก และใช้บริการทันทีที่เปิดให้บริการ

CentralSmileBus_2

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

เปิดบริการแล้ว Central Smile Bus รับ-ส่ง มอ.-เซ็นทรัลเฟสฯ ฟรี!!