“สคร.11เตือนถูกสุนัขหรือแมวกัด/ข่วน อย่าชะล่าใจ ให้ไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ครบชุด”

เมื่อ: ศุกร์, มี.ค., 2016

“สคร.11เตือนถูกสุนัขหรือแมวกัด/ข่วน อย่าชะล่าใจ ให้ไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ครบชุด”

images (1)

     แพทย์หญิงศิริลักษณ์  ไทยเจริญ นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช เผย ข้อมูลการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย ของ  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม -1 มีนาคม 2559 พบผู้เสียชีวิตเป็นคนไทย 3 ราย ในจังหวัด สงขลา สมุทรปราการ และระยอง และมีผู้เสียชีวิตเป็นชาวพม่า จำนวน 2 ราย เข้ารับการรักษาในจังหวัดตาก และจากข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี พบผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าประมาณ 5-7 ราย ต่อปี โดยผู้เสียชีวิตทั้งหมดไม่ได้รับหรือได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไม่ครบ ส่วนสุนัขที่กัดมักเป็นสุนัขอายุน้อยคือ 3-6 เดือน ในแต่ละปีผู้ถูกสุนัขกัดเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไม่ครบถึงปีละ 13,000 คน ในปี 2559 นี้ มีรายงาน พบเชื้อพิษสุนัขบ้าในสุนัข 20 จังหวัด โดยจังหวัดที่มีการตรวจพบเชื้อมากที่สุด ได้แก่ สงขลา สมุทรปราการ กาฬสินธุ์ และชลบุรี นอกจากนี้ การสำรวจประชากรสุนัขในปี 2558 มีเพียงสุนัข 1 ใน 8 ของประชากรสุนัขทั้งหมดที่มีการฉีดวัคซีน

     พญ.ศิริลักษณ์ กล่าวเพิ่ม คาดว่าจะมีโอกาสพบผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้าได้ประปรายตลอดปี โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงที่มีการตรวจพบเชื้อพิษสุนัขบ้าในสัตว์และบริเวณชายแดน ซึ่งอาจมีการติดต่อกันระหว่างสัตว์ของ 2 ประเทศ โดยคนที่ถูกกัด หากไม่ได้รับการฉีดวัคซีนก่อนเริ่มมีอาการ มักจะเสียชีวิต ทุกราย หลังจากแสดงอาการโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว ซึ่งโรคนี้สามารถป้องกันได้โดยการรับวัคซีนให้ครบถ้วน

     จึงขอแนะนำประชาชน หลีกเลี่ยงการถูกสุนัขกัด โดยใช้คาถา 5 ย. อย่าแหย่ อย่าแยก        อย่าเหยียบ อย่าหยิบ อย่ายุ่ง กับสุนัข หากถูกสุนัขหรือแมวกัดให้ล้างแผลด้วยน้ำและสบู่หลายๆครั้ง ห้ามปิดแผล และไปพบแพทย์ทันที เพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ที่สำคัญต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่องตามเวลาและครบชุด และขอให้เจ้าของสุนัขและแมว นำสัตว์เลี้ยงของท่านไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำทุกปี หากพบเห็นสัตว์ที่สงสัยว่าอาจเป็นโรคพิษสุนัขบ้า คือมีอาการ หางตก เดินโซเซ น้ำลายย้อย ลิ้นห้อย ตาขวาง ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์หรือผู้นำชุมชน และช่วยกันจับอย่างระมัดระวังอย่าให้ถูกกัดหรือข่วน  หากประชาชนมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

“สคร.11เตือนถูกสุนัขหรือแมวกัด/ข่วน อย่าชะล่าใจ ให้ไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ครบชุด”