ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “มุมมองวิชาการบัณฑิตศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน”

เมื่อ: เสาร์, พ.ค., 2015

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “มุมมองวิชาการบัณฑิตศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน”

150502-7-1

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์นอร์มัล จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติในหัวข้อ “มุมมองวิชาการบัณฑิตศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน” ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 29 – 30เมษายน 2558 โดยมีนักวิชาการจากประเทศต่าง ๆ ในประชาคมอาเซียน ญี่ปุ่น และนิวซีแลนด์ร่วมแลกเปลี่ยน

150502-7-2 150502-7-3

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “มุมมองวิชาการบัณฑิตศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน”