จ.นครศรีธรรมราช เร่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน

เมื่อ: เสาร์, พ.ค., 2015

จ.นครศรีธรรมราช เร่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน

150502-6-1

คณะอนุกรรมการเพื่อบริหารจัดการปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มด้านการตลาด มีมติให้ความช่วยเหลือรับซื้อผลปาล์มดิบ ทั้งปาล์มทะลาย และปาล์มร่วงจากเกษตรกร โดยกำหนดเปอร์เซ็นต์น้ำมันไว้ที่ 17 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะรับซื้อในราคากิโลกรัมละ 4 บาท ส่วนเปอร์เซ็นต์น้ำมันที่สูงกว่า 17 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปจะรับซื้อราคาเพิ่มเปอร์เซ็นต์ละ 30 สตางค์ ต่อกิโลกรัม และเปอร์เซ็นต์น้ำมัน 16-15 เปอร์เซ็นต์ จะรับซื้อในอัตราที่ลดลง เปอร์เซ็นต์ละ 25 สตางค์ต่อกิโลกรัม ซึ่งจะให้กรมการค้าภายในออกเป็นประกาศราคาแนะนำ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1พฤษภาคม 2558ถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2558 รวมระยะเวลา 3 เดือน พร้อมทั้งให้องค์การคลังสินค้า หรือ อคส. ช่วยรับซื้อผลปาล์มดิบจากเกษตรกรในอัตราดังกล่าวด้วยโดยให้พิจารณารับซื้อตามสถานการณ์ผลผลิตที่ออกสู่ตลาด

ทั้งนี้ในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช นายบริรักษ์ ชูสิทธิ์ พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า จากการสำรวจพื้นที่ปลูกปาล์มทั่วประเทศ มีประมาณ 43 ล้านไร่ สามารถผลิตเป็นน้ำมันปาล์มได้ 13 ล้านตันต่อปี

150502-6-2

ในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามข้อมูลของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  พ.ศ.2558 พบว่า มีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันทั้ง 23 อำเภอ  รวมทั้งสิ้น 370,460 ไร่ ให้ผลผลิตแล้ว 332,558 ไร่ ให้ผลผลิตรวม 992,353 ตัน หรือผลผลิตเฉลี่ย 2,984 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี สำหรับพื้นที่ปลูกมากที่สุด อันดับแรกคือ อำเภอสิชล จำนวน 70,870 ไร่ ซึ่งทางจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เร่งแก้ไขปัญหาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำอย่างเร่งด่วนเพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรเป็นไปอย่างทันท่วงที ส่วนการหามาตรการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในระยะยาวนั้น จะได้บูรณาการกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ในการเร่งสร้างคุณภาพสินค้าเพื่อให้ขายได้ราคาที่สูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตามในวันที่ 3 พฤษภาคม 2558 นี้ ทางโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม S.P.O อะโกรอินดัสตรีส์ ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช จะหยุดทำการเพื่อซ่อมแซมเครื่องจักรในโรงงาน จึงมีความจำเป็นต้องชะลอปริมาณผลปาล์มที่จะเข้าสู่โรงงานฯ โดยจะหยุดรับซื้อผลปาล์มน้ำมันจากลานเทในระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2558 แต่จะรับซื้อเฉพาะในส่วนที่พี่น้องเกษตรกรมาขายโดยตรง เป็นการชั่วคราว โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช สายด่วน 1569 และ 1203 หรือ 081-9797621

150502-6-3

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

จ.นครศรีธรรมราช เร่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน