จ.สงขลา จัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2558 พร้อมใจเดินขบวนเทิดพระเกียรติ

เมื่อ: เสาร์, พ.ค., 2015

จ.สงขลา จัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2558 พร้อมใจเดินขบวนเทิดพระเกียรติ

150502-2-01

เมื่อวันที่ 1 พ.ค.58 จังหวัดสงขลาจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ เวทีลานวัฒนธรรมเทศบาลนครสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีนายปรีชา ดำเกิงเกียรติ ปลัดจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน การจัดงานวันนี้ถือได้ว่าเป็นการแสดงถึงพลังความสามัคคีของ 3 ฝ่าย อันประกอบด้วย พลังฝ่ายนายจ้าง พลังฝ่ายลูกจ้าง และพลังจากหน่วยงานภาครัฐ หรือที่เรียกในวงการแรงงานว่า “ ไตรภาคี ” ซึ่งถือว่าเป็นนิมิตรหมายที่ดีที่จะเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีตลอดไป

นายวิสุทธิ์ อุทัยเลิศ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา กล่าวว่า เนื่องจากรัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันแรงงานแห่งชาติ และให้เป็นวันหยุดตามประเพณีของสถานประกอบกิจการ พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ นับเป็นกิจกรรมสำคัญของผู้ใช้แรงงานที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง รำลึกถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงานที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ใช้แรงงาน ได้ทำกิจกรรมร่วมกับนายจ้าง หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเป็นการแสดงพลังสามัคคีและเพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และในปีนี้เป็นปีมหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พระองค์ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา คณะผู้จัดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดทั้งหมดจึงได้รวมพลังเดินเทิดพระเกียรติเฉลิมฉลอง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558

150502-2-11

สำหรับในปี 2558 นี้ จังหวัดสงขลาได้กำหนดให้ผู้ใช้แรงงานให้เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย 1 ริ้วขบวนพาเหรดของผู้ใช้แรงงาน สถานประกอบกิจการ หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และหน่วยงานราชการ เริ่ม จากบริเวณคลังน้ำมันเก่า(จุดจำหน่ายตั๋วรถไฟ) ผ่านทะเลหลวง เข้าสู่บริเวณเวทีวัฒนธรรมเทศบาลนครสงขลา  2 การประกวดขวัญใจแรงงาน 3 การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ชาย-หญิง 4 การมอบโชคให้แก่ผู้ใช้แรงงานที่มาร่วมกิจกรรม การจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและให้การสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดสงขลา นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการต่างๆ ในท้องที่จังหวัดสงขลา

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

จ.สงขลา จัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2558 พร้อมใจเดินขบวนเทิดพระเกียรติ