จ.นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2558 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

เมื่อ: เสาร์, พ.ค., 2015

จ.นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2558 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

150502-1-1

จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2558 เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงมีพระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา 1 พฤษภาคม2558 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายศิริพัฒ พัฒกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2558  ตรงกับวันที่ 1พฤษภาคม ของทุกปี ซึ่งรัฐบาลกำหนดเป็นวันแรงงานแห่งชาติ และเป็นวันหยุดตามประเพณีตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรำลึก ตระหนัก และเตือนใจให้ทุกฝ่ายได้เห็นถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงานที่ได้ทำประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศ และสร้างความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิตประชาชน ตลอดจนให้ผู้ใช้แรงงานได้แสดงออกถึงความสามารถในการทำงาน โดยภาคส่วนราชการเป็นตัวช่วยในกาสนับสนุนการจัดงาน สำหรับการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ของจังหวัดนครศรีธรรมราชในปีนี้ จังหวัดได้มอบหมายให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ  จัดงานเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม 2558 ขึ้น ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเปิดโอกาสให้นายจ้าง และลูกจ้างร่วมทำกิจกรรมร่วมกัน ได้มีโอกาสสร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกัน และในโอกาสที่ปี2558  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ60 พรรษา จังหวัดนครศรีธรรมราชจึงจัดกิจกรรมเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยกิจกรรมในภาคเช้าเริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. นายศิริพัฒ พัฒกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ และกลุ่มผู้ใช้แรงงานร่วมเดินขบวนเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   จากบริเวณหน้าเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไปยังสนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อรวมพลังแสดงออกถึงความจงรักภักดี ที่มีต่อปวงชนชาวไทย และกลุ่มผู้ใช้แรงงาน

150502-1-2

สำหรับกิจกรรมภายในงานในวันนี้ นอกจากกิจกรรมเดินขบวนเทิดพระเกียรติแล้ว หลังพิธีเปิด ณ โรงยิมสนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นการแข่งขันกีฬาสากล ระหว่างผู้ประกอบการ และกลุ่มผู้ใช้แรงงานด้วยกัน เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ได้แก่การแข่งขัน ฟุตบอลชาย วอลเล่ย์บอลหญิง เซปัคตะกร้อ การแข่งขันเปตอง กีฬาพื้นบ้าน กิจกรรมบันเทิง การแสดงบนเวที การประกวดร้องเพลง ประกวดแฟนซี และกิจกรรมเล่นเกมส์ชิงของรางวัลมากมาย

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

จ.นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2558 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี