เทศบาลเมืองควนลัง จัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2558

เมื่อ: พุธ, เม.ย., 2015

เทศบาลเมืองควนลัง จัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2558

150429-7-1

นายสมบูรณ์  ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง มอบเกียรติบัตรแก่พนักงานจ้างดีเด่น ประจำปี 2558  และอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2558

150429-7-2

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองควนลัง นายสมบูรณ์  ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและประธาน/รองประธานชุมชน อสม. สมาชิก อปพร. ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2558 ซึ่งได้แบ่งการจัดกิจกรรมออกเป็น 3 ช่วง คือ

  • ภาคเช้า : เริ่มตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นพิธีกรรมทางศาสนาพุทธ และการสวดดูอาร์ทางอิสลาม
  • ภาคบ่าย- ค่ำ : เริ่มเวลา 13.00 น. เป็นกิจกรรมการแข่งกีฬาสี (กีฬาพื้นบ้าน) ระหว่างคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและประธาน/รองประธานชุมชน อสม. สมาชิก อปพร. โดยแบ่งเป็น 4 สี คือ สีเหลือง สีฟ้า สีเขียวและสีม่วง หลังจากการแข่งขันกีฬาเสร็จสิ้นนายกเทศมนตรีกล่าวต้อนรับผู้มาร่วมงานและมอบประกาศเกียรติคุณแก่พนักงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558 และร่วมรับประทานอาหารร่วมกันและกิจกรรมสันทนาการ

150429-7-3 150429-7-4 150429-7-5 150429-7-6

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

เทศบาลเมืองควนลัง จัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2558