ม.หาดใหญ่จัดกิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 18 ปี

เมื่อ: พฤหัส, เม.ย., 2015

ม.หาดใหญ่จัดกิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 18 ปี

150416-8-01

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 18 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ที่ทบวงมหาวิทยาลัยอนุญาตให้ “วิทยาลัยเมืองหาดใหญ่” เปลี่ยนประเภทสถาบันเป็น “มหาวิทยาลัยหาดใหญ่”  ซึ่งถือเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งแรกของภาคใต้  โดยงานวันคล้ายวันสถาปนาฯในครั้งนี้ จัดให้มีการปล่อยปลา จำนวน 180,000 ตัว กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้อาวุโส พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์ 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล และการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติพร้อมทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาจำนวน 100 คน ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557 รวมทุนการศึกษาทั้งสิ้นกว่า 160,000 บาท ณ ศูนย์ประณีตศิลป์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 ทีผ่านมา

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

ม.หาดใหญ่จัดกิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 18 ปี