สมาคมโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้ “Southern Logistics & Truck Show 2015” ครั้งที่ 3

เมื่อ: เสาร์, มี.ค., 2015

สมาคมโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้ “Southern Logistics & Truck Show 2015” ครั้งที่ 3

150328-1-01

เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 58 เวลา 10.00 น. ที่ โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการเปิดงาน “Southern Logistics & Truck Show 2015” ครั้งที่ 3 โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นายพีระยศ เวชชาภินันท์ อุปนายกสมาคมโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้ ในนามของประธานจัดงาน เปิดเผยว่า งาน “เซ้าเทิร์น โลจิสติกส์ แอนด์ ทรัค โชว์ 2015” จะเป็นศักราชใหม่ของผู้ประกอบการโลจิสติกส์และขนส่งของภาคใต้ และผู้ที่สนใจในการได้รับความรู้ในด้านโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทางสมาคมโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้ จึงได้จัดงานในครั้งนี้ขึ้น เพื่อสร้างความตระหนักและให้ความรู้กับผู้ประกอบการโลจิสติกส์และขนส่งในภาคใต้เกี่ยวกับการบริหารจัดการโลจิสติกส์อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน หน่วยงานวิจัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะยกระดับมาตรฐานของผู้ประกอบการโลจิสติกส์และขนส่งในภาคใต้ให้ปรับตัวและแข่งขันได้ ภายใต้สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งเป็นการให้ความรู้ด้านโลจิสติกส์แก่ผู้ประกอบการของอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการในการบริหารจัดการกิจกรรมโลจิสติกส์ในห่วงโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพ

150328-1-11

 

อีกทั้งเป็นการให้ความรู้กับประชาชนโดยทั่วไป ว่ากิจกรรมโลจิสติกส์เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านโลจิสติกส์ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นการตอบสนองแผนยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจทั้งระดับภูมิภาคและระดับประเทศทางด้านโลจิสติกส์และขนส่งอีกด้วย

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงนวัตกรรมด้านยานยนต์ โลจิสติกส์และขนส่ง รวมถึงเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ในการบริหารจัดการโลจิสติกส์อย่างมีประสิทธิภาพ , การให้ความรู้ทางด้านโลจิสติกส์และขนส่ง จากวิทยากร ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ ในระดับแนวหน้าของประเทศ, การแข่งขันทักษะยานยนต์ และ การให้บริการตรวจเช็คสภาพรถ จักรยานยนต์ ฟรี จาก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3, การประชุมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้อีกด้วย

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

สมาคมโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้ “Southern Logistics & Truck Show 2015” ครั้งที่ 3