ตัวแทนเครือข่าย 5 มหาวิทยาลัย เข้าพบผู้ว่าฯ สงขลา

เมื่อ: พุธ, มี.ค., 2015

ตัวแทนเครือข่าย 5 มหาวิทยาลัย เข้าพบผู้ว่าฯ สงขลา

150318-7-1

ตัวแทนเครือข่าย 5 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยหาดใหญ่, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยทักษิณ, มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย) และมูลนิธิเรารักสงขลาเฉลิมพระเกียรติ เข้าพบนายธำรงค์ เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เพื่อนำเสนอแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับจังหวัดสงขลา ณ ห้องผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 และเข้าบันทึกเทปวิทยุหัวข้อ “แผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับจังหวัดสงขลา ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ FM. 88 MHz. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา

150318-7-2 150318-7-3

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

ตัวแทนเครือข่าย 5 มหาวิทยาลัย เข้าพบผู้ว่าฯ สงขลา