ทม.คอหงส์ จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและขยะแลกไข่

เมื่อ: พุธ, มี.ค., 2015

ทม.คอหงส์ จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและขยะแลกไข่

150318-6-1

เทศบาลเมืองคอหงส์ โดยนายพยงค์  อรัญดร นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและกิจกรรมขยะแลกไข่ ตามโครงการส่งเสริมพหุภาคี ในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนภายใต้แผนปฏิบัติการ 21 ระดับท้องถิ่น (Local Aganda 21) ประจำปี 2558 โดยออกหน่วยให้บริการในเขตเทศบาลเมืองคอหงส์  เมื่อวันที่  17 มีนาคม  2558  ณ  ชุมชนบ้านคลองเปล

150318-6-2 150318-6-3

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

ทม.คอหงส์ จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและขยะแลกไข่