Kick Off ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้

เมื่อ: พุธ, มี.ค., 2015

Kick Off ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้

150318-2-1

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ จังหวัดสงขลา เพื่อเตรียมความพร้อม เปิดตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้  ณ ตลาดน้ำคลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  ในวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2558 เวลา 17.30 น.

150318-2-2

นายสวัสดิ์  มีแต้ม  พัฒนาการจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า  จังหวัดสงขลา โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา จะเปิดตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้  เพื่อให้เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าโดยตรง โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประกอบอาชีพทางการเกษตรและประกอบอาชีพ OTOP สามารถจำหน่ายสินค้าได้ในราคาที่เป็นธรรม ตลอดจนเป็นการแก้ไขปัญหาค่าครองชีพของประชาชนได้  ซึ่งจังหวัดสงขลา ได้กำหนดให้ทุกอำเภอจัดตลาดนัดชุมชนต้นแบบอำเภอละ 1 จุด  และกำหนดเปิดจุด Kick Off  ณ ตลาดน้ำคลองแห  ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2558 เวลา 17.30 น. โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิด

150318-2-3

สำหรับกิจกรรมภายในงาน จะมีการแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP สินค้าการเกษตร สินค้าธงฟ้า สินค้าจากหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รวมทั้งการสาธิตการทำขนมพื้นบ้าน เป็นต้น

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

Kick Off ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้