กรมเจ้าท่า จัดการประชุม การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครั้งที่ 3

เมื่อ: เสาร์, ก.พ., 2015

กรมเจ้าท่า จัดการประชุม การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครั้งที่ 3

150228-1-01

เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 58 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรม บี พี สมิหลา บีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครั้งที่ 3 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบโครงสร้างการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณหาดสมิหลา ถนนชลาทัศน์ อ.เมือง จ.สงขลา

นายฐาปกรณ์ บุญเกิด ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่า ภูมิภาคสาขาสงขลา เปิดเผย ในช่วงฤดูมรสุม คลื่นลมจะรุนแรง เข้าทำลายชายหาดสมิหลา บริเวณถนนชลาทัศน์ ชายหาดถูกกัดเซาะจนต้นสนขนาดใหญ่ริมชายฝั่งล้มไปหลายแนว ทำให้ชายหาดถดถอยลงไปทุกที กรมเจ้าท่าจึงได้มีการสำรวจพื้นที่และวิเคราะห์ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณหาดสมิหลา ถนนชลาทัศน์ อ.เมือง จ. สงขลา และกำหนดแนวทาง วิธีการป้องกันและแก้ไขที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ รวมทั้งสอดคล้องกับสภาพการใช้งานของชายหาด ตามแนวทางของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งจะประสบความสำเร็จได้นั้น พลังสำคัญที่สุดมาจากความเข้าใจตรงกันและความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน ชุมชน ประชาชน พร้อมที่จะดำเนินการไปด้วยกัน ให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน รวมถึงมาตรการติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีโอกาส เพื่อให้ชายหาดสมิหลายังคงอยู่กับพวกเราและเป็นสมบัติของทุกคนในชาติอย่างยั่งยืน

 

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

กรมเจ้าท่า จัดการประชุม การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครั้งที่ 3