เทศบาลเมืองคอหงส์ ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2558

เมื่อ: ศุกร์, ก.พ., 2015

เทศบาลเมืองคอหงส์ ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2558

150227-4-1

เทศบาลเมืองคอหงส์  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2558 เมื่อวันพุธ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมพญาหงส์  สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์ เพื่อรับทราบ การรายงานผลการศึกษา ผลดี ผลเสีย และผลกระทบจากการขอประทานบัตรเหมืองแร่ของบริษัทเขาบันใดนางศิลา จำกัด ซึ่งเทศบาลฯจะส่งเรื่องดังกล่าวให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา เพื่อเป็นขัอมูลประกอบในการพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตต่อไป และ ที่ประชุมมีมติรับโอนไฟฟ้าส่องแสงสว่างถนนสาธารณประโยชน์หมู่บ้านไดมอนด์ วิลเลจ โครงการบ้านคลองเตย และหมู่บ้านบีเบิร์ด บ้านทุ่งรี มาอยู่ในความดูแลของเทศบาลฯ เพื่อประโยชน์ในการดูแล บำรุงรักษาต่อไป

150227-4-2

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

เทศบาลเมืองคอหงส์ ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2558