ตำรวจภูธรจ.สงขลา ประชุมตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ ครั้งที่1/2558

เมื่อ: พุธ, ก.พ., 2015

ตำรวจภูธรจ.สงขลา ประชุมตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ ครั้งที่1/2558

150211-3-1

เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 58 ที่ ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา นายธำรงค์   เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2558 โดยมี ผู้บัญชาการภูธรจังหวัดสงขลา อัยการจังหวัดสงขลา และคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

150211-3-6

นายธำรงค์ เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ตั้งองค์กรคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดสงขลา (กต.ตร.) ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในการรักษาประโยชน์ของชุมชนและประชาชน เชื่อมโยงชุมชนกับตำรวจ เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและร่วมมือกันในการป้องกันชุมชนและประชาชนให้ปลอดภัยจากอาชญากรรม พร้อมช่วยสนับสนุนตำรวจให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุ โดยจะมี กต.ตร. ระดับ กทม. จังหวัด และสถานี เป็นองค์กรช่วยในการตรวจสอบในเรืีองต่างๆ อาทิ การติดตามประเมินผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนของประชาชนในพื้นที่ที่ร้องเรียนการทำงานของตำรวจ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

ตำรวจภูธรจ.สงขลา ประชุมตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ ครั้งที่1/2558