อาสาดับไฟใต้ (ตอนที่ 88) “นี้… คือน้ำมันที่ราดลงบนกองไฟใต้”

เมื่อ: ศุกร์, ม.ค., 2015

อาสาดับไฟใต้ (ตอนที่ 88) “นี้… คือน้ำมันที่ราดลงบนกองไฟใต้”

150109-3-1

“ความเห็นผิด ระบอบเลว คนดี” คนดีภายใต้ความเห็นผิดภายในระบอบเลวย่อมทำให้คนดีทำไม่ได้ หรือ ถูกอำนาจหรือ อิทธิพลของความเห็นผิด ทำให้บุคคลที่ดีผิดและเลวตามไปด้วย ดังเช่น “น้ำไหลคดไปตามคลอง” พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ

“นาย” คือคำที่คนใต้ใช้เรียกผู้มีอำนาจ คนใหญ่คนโต แล้วส่งลูกเรียนสูง ๆ เพื่อได้เป็น “นาย” เช่น พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธ์ นายตำรวจใหญ่ คนที่มาเป็นตำรวจต้องมีอุดมการณ์ที่ดีคือรับใช้สังคม แต่ทำไม? เมื่อเป็นตำรวจใหญ่แล้วจึงได้ทำเลวเยี่ยงนี้ แล้วคนเลวในระบอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่เพียงเท่านั้นหรือ? ซื้อขายตำแหน่ง เรียกเก็บสินบน เรียกค่าคุ้มครอง บ่อน ซ่อง คาราโอเกะ ร่ำรวยจากการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นอย่างนี้มานานหลายยุคหลายสมัย กวาดล้างจับกันหมดหรือยัง นับว่าเป็นคำถามที่คาใจของพี่น้องประชาชน เรียนกันมาสูงจนได้เป็น “นาย” แล้วเอาเปรียบขูดรีด ฉ้อโกงชาติโกงประชาชน “นาย” บางคนหนีออกนอกประเทศยังตามจับไม่ได้ก็มี ผิดที่ใคร? ผิดที่คนหรือผิดที่ระบอบ ที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ที่อาจารย์ครูผู้สอน ที่สำนักงานตำรวจ ฯลฯ

น้ำมันเถื่อนสร้างความเสียหายแก่ประเทศชาติ ทางด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคง ผู้ค้าน้ำมันเถื่อนส่งเสริมขบวนการแบ่งแยกดินแดน เป็นฟืนดุ้นหนึ่งที่สุมอยู่ในกองไฟใต้อย่างปฏิเสธไม่ได้ วันนี้ได้ปรากฏแดงออกมาแล้วว่ามีนายตำรวจใหญ่ อยู่เบื้องหลังการค้าน้ำมันเถื่อน สิ่งที่ทำให้ประชาชนสงสัยเคลือบแคลงอยู่นานแล้วว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ วันนี้แจ้งใจกันเสียที “ลิงขาว” เคยเขียนหลายครั้งแล้วว่าไฟใต้ดำรงอยู่ได้เพราะมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ชั่วๆ ได้รับผลประโยชน์ จึงไม่อยากให้ไฟใต้ดับ “ลิงขาว” ยังคิดว่าไม่ใช่เพียงแต่แก๊งขบวนการอื่นอีก ที่ยังไม่ถูกเปิดโปง คือกลุ่มคนมีสี นักการเมืองท้องถิ่น ตอนนี้คงนิ่งกบดานดูก่อนว่าฝ่ายบ้านเมืองจะเอาจริงขนาดไหน จะร้าวมาถึงพวกตัวเองหรือไม่ กรรมใดใครก่อกรรมนั้นตามสนอง จะช้าหรือเลว ขึ้นอยู่กับแรงของกรรมนั้น คนที่เคยสง่างามเป็นถึงหัวหน้าสำนักงานตำรวจสอบสวนกลาง ยามนี้เป็นเยี่ยงไร? เช่นเดียวกับอดีตปลัดกระทรวงคมนาคม สุพจน์ ทรัพย์ล้อม ถ้ามีเวลา “ลิงขาว” คิดว่าจะออกหนังสือสักเล่มให้เชื่อเรื่องว่า “คนเลวของแผ่นดินสยาม” นำรวบรวมเรื่องคดีทุจริตโครงการบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่าน (บ้านที่ลิงขาวเกณฑ์ทหาร) ฝ่ายรัฐต้องชดใช้ค่าเสียหายให้เอกชนหลายหมื่นล้านเป็นเพราะใคร? นั่นคือเงินภาษีของประชาชนทั้งสิ้น ยังรวมถึงนโยบายรับจำนำข้าวอีก นโยบายนั้นไม่ได้เลวหรอก แต่คนทำนโยบายนั้น ทำชาติเสียหายเป็นแสนล้านคิดได้อย่างไร? ให้ราคาจำนำสูงกว่าราคาจริง มีโรงจำนำที่ไหนเขาทำกันบ้าง ไม่บ้าก็เสียสติแล้ว

“คนดีระบอบเลว หรือ คนเลวระบอบดี” กันแน่ ท่านเปรียบไว้ว่า “เหมือนน้ำไหลไปตามคลองคด” น้ำจึงคดไปตามคลอง เช่นกัน ก็ยังไม่น่ารับฟัง “คน” นั้นไม่ใช่น้ำ “คน” เป็นมนุษย์เป็นสัตว์อันประเสริฐ มีความรู้สึก มีปัญญา รู้จักชั่วดี ผิดถูก “ดอกบัว” ที่นำมาบูชาพระ ยังเกิดในโคลนตมแต่เป็นดอกบัวสีขาวได้ “ลิงขาว” จึงขอคัดค้านเรื่อง “คนดีระบอบเลว” เพราะ “คน” เป็นส่วนหนึ่งของระบอบ “คน” ดีหมู่มากระบบก็ดี แต่ถ้า “คน” เลวหมู่มากระบอบก็เลว “คน” เป็นผู้สร้างระบอบ ไม่ใช่ระบอบสร้างคน เหมือนสังคมสัตว์ชั้นต่ำ ทุกวันนี้อะไรๆ พวกเราก็ไปโทษระบอบ โทษสังคม โทษรัฐธรรมนูญ ถ้าบนโลกนี้มีแต่คนดีทั้งหมด พระพุทธเจ้าคงไม่ต้องบัญญัติศีล บ้านเมืองไม่ต้องมีกฎหมาย แต่ความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่ สังคมมีทั้งคนดีคนเลว เราจึงต้องการคนดีปกครองบ้านเมืองจึงสงบร่มเย็น

“คนดี” เป็นเช่นไร คนดีคือคนที่ไม่เห็นแก่ตัว คนดีไม่ทุจริตโกงชาติ คนดีไม่เอาเปรียบผู้ด้อยโอกาส คนดีต้องไม่ทำผิดกฎหมายบ้านเมือง คนดีต้องอยู่ในศีลในธรรม คนดีต้องไม่คบคนพาล หรือเป็นลูกน้องคนพาล คนดีต้องไม่เป็นคนโลภโมโหสับร่ำรวยมหาศาลคนดีต้องเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อความสุขส่วนรวม เมื่อประเทศไทยมีคนดีมากๆ ประเทศไทยจะร่มเย็น เมื่อไรสังคมมีคนดีมากๆ สังคมจะร่มเย็น เมื่อระบอบมีคนดีมากๆ ระบอบก็จะดีสัมมาทิฐิที่ถูกต้อง ไม่ต้องให้เด็กมาสอน คนเลวอยู่ในระบอบเลว เช่นนายตำรวนท่านนี้ คือน้ำมันที่หล่อเลี้ยง “ไฟใต้”

พงษ์เศรษฐ์  ตุลิตะธรรม ลิงขาว

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

อาสาดับไฟใต้ (ตอนที่ 88) “นี้… คือน้ำมันที่ราดลงบนกองไฟใต้”