หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 จัดโครงการแสงแห่งความหวัง

เมื่อ: พุธ, ธ.ค., 2014

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 จัดโครงการแสงแห่งความหวัง

141203-8-1

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 น. ที่ หอประชุมโรงเรียนสวนพระยาวิทยา ตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 ร่วมกับ หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส, สโมสรไลออนส์กรุงเทพบัวหลวง, ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอจะแนะ, สถานีตำรวจภูธรจะแนะ, โรงเรียนสวนพระยาวิทยา, ผู้นำท้องถิ่นและผู้นำศาสนา ร่วมมือร่วมใจกัน จัดโครงการแสงแห่งความหวัง มอบแว่นสายตาให้กับผู้สูงอายุและเยาวชนในพื้นที่ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส โดยมี พันเอก สมจิตร คำประพันธ์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เป็นประธานในการเปิดโครงการแสงแห่งความหวัง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ฯ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา  5 ธันวาคม 2557

141203-8-3

การจัดโครงการแสงแห่งความหวัง เพื่อตรวจวัดสายตา และมอบแว่นตาให้แก่ผู้สูงอายุ และเยาวชนในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสนองต่อแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เนื่องจากการเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่พบว่ามีประชาชนผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพเรื่องการมองเห็น สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในการดำรงชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก จึงได้แจกแว่นสายตาให้แก่ผู้สูงอายุและเยาวชนในพื้นที่ ทั้งนี้ โครงการมอบแว่นดังกล่าว ได้สร้างความประทับใจให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการนี้เป็นอย่างมาก เพราะจากนี้เขาจะได้ใช้ในการประกอบศาสนกิจประจำวันได้สะดวกขึ้น สามารถใช้ในการเรียนหนังสือ, อ่านพระคัมภีร์อัลกุรอาน และเดินทางไปละหมาดที่สุเหร่าได้สะดวกมากขึ้น รวมทั้งเพื่อการถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ อีกด้วย

141203-8-2 141203-8-4 141203-8-5

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 จัดโครงการแสงแห่งความหวัง