ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทน สู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 7

เมื่อ: จันทร์, ธ.ค., 2014

ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทน สู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 7

141201-5-1

เมื่อเวลา 09.00 น. พลอากาศเอกชลิต  พุกผาสุก (องค์มนตรี) ประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทน สู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 7 พร้อมด้วยนางสาวณุวรรณา อนันตกิจไพศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิบดีมหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิยาเขตวังไกลกังวล ตามหัวข้อ “ตามรอยพ่อ ถ่ายทอดวิถีต้นแบบ พลังงานทดแทนสู่ชุมชน” ณ  มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิยาเขตวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

141201-5-2 141201-5-3

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทน สู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 7