“นฤมล” นศ.ดีเด่น รางวัล สสอท. “นาฏศิลป์ไทย คือความภูมิใจของคนไทย”

เมื่อ: จันทร์, ธ.ค., 2014

“นฤมล” นศ.ดีเด่น รางวัล สสอท. “นาฏศิลป์ไทย คือความภูมิใจของคนไทย”

141201-3-1

นางสาวนฤมล เอ่งฉ้วน หรือ บี นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ นักศึกษาดีเด่น ประจำปี 2557 ประเภทศิลปวัฒนธรรมดีเด่น จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) ถือเป็นนักศึกษาตัวอย่างที่มีผลงานด้านนาฏศิลป์ดีเด่น เป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจในการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติ

141201-3-2

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย มอบรางวัลนักศึกษาดีเด่นของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรตินักศึกษาและบัณฑิตของสถาบันสมาชิก ที่มีผลงานดีเด่นและสร้างชื่อเสียงให้แก่วงการอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่นประเภทศิลปวัฒนธรรมดีเด่น จากนางสาวนฤมล เอ่งฉ้วน นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 โดยมีพิธีมอบโล่รางวัลในวันสถาปนาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ครบรอบ 37 ปี เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา

141201-3-3

นฤมลกล่าวว่า “ดีใจมากที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ เป็นความภาคภูมิใจของพ่อ แม่ และครอบครัว โดยส่วนตัวชื่นชอบในการรำไทย โดยมีพื้นฐานในการรำไทยมาตั้งแต่สมัยเรียนมัธยม พอมาเรียนต่อที่ ม.หาดใหญ่จึงสมัครเข้าทำกิจกรรมกับชมรมนาฏยศิลป์ ได้ร่วมฝึกซ้อมการรำไทย และมีโอกาสได้แสดงจริงในงานสำคัญต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยด้วย ซึ่งเมื่อเรามีประสบการณ์ในการรำไทยมากขึ้น ก็ได้ช่วยอาจารย์ฝึกซ้อมรุ่นน้องและเชิญชวนรุ่นน้องให้มาสนใจในนาฏศิลป์ไทยให้มากขึ้น ถือได้ว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสืบสานเอกลักษณ์ที่งดงามของไทยให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยต่อไป”

141201-3-4

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

“นฤมล” นศ.ดีเด่น รางวัล สสอท. “นาฏศิลป์ไทย คือความภูมิใจของคนไทย”