อาสาดับไฟใต้ (ตอนที่ 86) “หวย” กับ “ไฟใต้” อันไหนแก้ยากกว่ากัน?

เมื่อ: เสาร์, พ.ย., 2014

อาสาดับไฟใต้ (ตอนที่ 86) “หวย” กับ “ไฟใต้” อันไหนแก้ยากกว่ากัน?

141129-5-1

หลายรัฐบาลหลายคณะผู้รับผิดชอบ แก้ปัญหาหวยขายเกินราคาที่กำหนด ตั้งแต่รัฐบาลในอดีตจึงถึงรัฐบาลปัจจุบันของ คสช. นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ ยังไม่จบ ยังแก้ไม่ได้ เมื่อเปรียบเทียบปัญหาไฟใต้ ที่สลับซับซ้อนมากมายหลายร้อยเท่า แล้วจะแก้ปัญหาได้อย่างไร

ยังหลงทิศหลงทาง ติดกับประชาธิปไตย คิดว่า “รัฐธรรมนูญ” จะแก้ปัญหาของสังคมของประเทศไทยได้ ยังหลงคิดว่า “รัฐธรรมนูญ” คือยาวิเศษ ใช้รักษาโรค แก้ไข้แก้ปวดหัวได้จริงหรือ? รัฐธรรมนูญจะร่างดีอย่างไร แต่เมื่อคนมันชั่วไร้ศีลธรรม บ้านเมืองประชาชนก็ทุกข์ยากอยู่ดี เมื่อเราไม่ปฏิรูปจิตใจตนเอง คือ ตัวเราที่เป็นผู้ปกครอง ตัวเราที่เป็นทหาร ตำรวจ ตัวเราที่เป็นประชาชนผู้ปกครอง มนุษย์คือทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดของรัฐ(ของประเทศ) ไม่ใช่น้ำมันหรอแร่ธาตุ ฉะนั้นต้องปฏิรูปมนุษย์ที่เป็นคนไทยก่อน แล้วจะปฏิรูปได้อย่างไร ก็ต้องใช้ ศาสนา การศึกษา และกฎหมาย สร้างระเบียบ สร้างวินัย ถ้าเราจะเป็นสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ทำประชามติให้คนไทยทั้งประเทศ ลงคะแนนอย่างนี้เป็นต้น… รัฐธรรมนูญร่างออกเป็นสี่ส่วนก็ได้เช่น ส่วนที่ 1 หมวดพระมหากษัตริย์  ส่วนที่ 2 หมวดการปกครองว่าด้วยเรื่องอำนาจ ส่วนที่ 3 หมวดสิทธิเสรีภาพ และส่วนที่ 4 หมวดของประชาชน หมวดที่ 1 ห้ามแก้ไข หมวดที่ 2 แก้ไขได้แต่ต้องยากหน่อย หมวดที่ 3 และหมวดที่ 4 แก้ไขได้ง่าย ไม่ต้องทะเลาะกัน ใครมีเสียงมากกว่าก็แกไขได้ ตามหลักการประชาธิปไตย อำนาจเป็นของประชาชน เพื่อประชาชน แต่วันนี้ประชาชนเจ้าของอำนาจเกิดความขัดแย้ง ทะเลาะกันไม่จบไม่สิ้น “ทหาร” ก็เป็นประชาชน และเป็นประชาชนที่มีระเบียบวินัย แถมมีอาวุธปืน จึงจำเป็นเข้ามาดูแลอำนาจ เขียน “รัฐธรรมนูญใหม่” แก้ปัญหาต่างๆ ของประเทศนี้ ปัญหาหวยขายเกิดราคา ปัญหาไฟใต้ และอื่นๆ แบบ “ทุ่งยางแดงโมเดล” คืออะไร นโยบายเก่าหรือนโยบายให่ของทหาร ทุ่งยางแดงโมเดล คือแผนงานตามนโยบายความมั่นคงที่ทั้งฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐและภาคประชาชนมี 13 ขั้นตอนของทุ่งยางแดงโมเดล คือ

 1. เดินขบวนต่อต้านความรุนแรง
 2. แจกจ่ายยุทโธปกรณ์ห้ ชรบ. เช่นเสื้อเกราะ วิทยุสื่อสาร อาวุธปื่น ฯลฯ
 3. การซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ
 4. การฝึกทบทวน ชรบ.
 5. การฝึกทบทวนชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.)
 6. กิจกรรมระดมทุนรินน้ำใจสู่ทุ่งยางแดง
 7. แผนงานให้ความช่วยเหลืออุปกรณ์การเรียนการสอน เครื่องอุปโภคบริโภค จากภาคส่วนองค์กรต่างๆ
 8. การติดตั้งสัญญาณเตือนภัย สำหรับโรงเรียน
 9. สร้างหมู่บ้านสันติสุข ให้เข้มแข็ง
 10. แผนงานจัดตั้งหมู่บ้าน อาสาพัฒนาป้องกันตนเอง
 11. แผนการตรวจเยี่ยม ชรบ. ที่ปฏิบัติหน้าที่กลางคืน
 12. กิจกรรมมอบเงินเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ แก่ ชรบ. ที่ปฏิบัติหน้าที่เข้มแข็ง
 13. แผนงานทหาร คือ เพิ่มกำลัง

ทุ่งยางแดงโมเดล คือแนวทางแก้ปัญหาไฟใต้ นโยบายเดิมปรับปรุงใหม่ ตามยุคตามสมัยในยุคแม่ทัพภาคที่ 4 คนปัจจุบัน จะได้ผลเพียงใด ดูการแก้ปัญหาหวยเกิดราคาแล้ว น่าจะได้คำตอบบ้างนะ ทุกคนรู้ปัญหา ทุกคนรู้คำตอบ แต่แก้ไม่ได้เป็นเพราะอะไร (คน..อำนาจ..ผลประโยชน์)

พงษ์เศรษฐ์  ตุลิตะธรรม “ลิงขาว”

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

อาสาดับไฟใต้ (ตอนที่ 86) “หวย” กับ “ไฟใต้” อันไหนแก้ยากกว่ากัน?