อาสาดับไฟใต้ (ตอนที่ 84) “ไฟใต้”…อยู่ในมือใคร?

เมื่อ: อังคาร, ต.ค., 2014

อาสาดับไฟใต้ (ตอนที่ 84) “ไฟใต้”…อยู่ในมือใคร?

141028-3-1

“งานเลี้ยง”…ต้องมีเจ้าภาพงานดับไฟใต้ ใคร? เป็นเจ้าภาพต้องตอบว่า “กอ.รมน.” ซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา ตำรงตำแหน่ง ผอ.กอ.รมน. พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกลาโหม ดูแลความมั่นคง พลเอก อุดมเดช สีตมุตร รัฐมนตรีช่วยกลาโหม และผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) เป็นรอง.ผอ.กอ.รมน โดยตำแหน่ง ลำดับต่อไป พล.ท.ปราการ ชลยุทธ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เป็น ผอ.กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า รับผิดชอบปัญหา ”ไฟใต้” โดยตรง …!! เขียนให้ชัดเจน ลำดับผู้มีอำนาจ “ดับไฟใต้” ได้เป็นอย่างนี้ คือ ลำดับที่ 1 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ลำดับที่ 2 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ลำดับที่ 3 พลเอก อุดมเดช สีตบุตร ลำดับที่ 4 พลโท ปราการ ชลยุทธ์

การดับไฟใต้ เป็นอำนาจหน้าที่ และ ความรับผิดชอบของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรีประเทศไทย และ ผอ.กอ.รมน. แต่เมื่อนายยกรัฐมนตรีประยุทธ์ มีภารกิจอื่น ๆ อีกมากมายและต้องนั่งบริหารงานในฐานะหัวหน้ารัฐบาล ที่ทำเนียบรัฐบาล ไม่สามารถลงมานั่งดับไฟใต้ ในพื้นที่ 3 จังหวัดได้ ทำไม? จึงไม่ส่งรองลำดับสองจากท่านมานั่งทำงานอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้คือ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ หรือถ้า พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ มีภารกิจมาก หรือ ไม่สามารถ ลงมานั่งทำงานใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ได้ ก็ทำไม? ไม่แต่งตั้งใคร? คนใดคนหนึ่ง ที่มีความสามารถ และลงมานั่งทำงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ แต่ปัจจุบันท่านปล่อยให้ แม่ทัพภาค4 เป็น ”เจ้าภาพ” อยู่คนเดียว ซึ่งแม่ทัพภาค 4 อยู่ห่างจากศูนย์อำนาจเป็นลำดับที่ 4 และแม่ทัพภาคที่4 เป็นข้าราชการที่ต้องห่วงความรุ่งเรืองในหน้าที่การงานเพื่อเลื่อนลำดับเป็นพลเกต่อไปซึ่งต่างกับตำแหน่งทางการเมืองของนายกรัฐมนตรี หรือ รองนายกรัฐมนตรี ท่านได้ ยศพลเอก สูงสุดเรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องดิ้นรนแสวงหายศตำแหน่งอีกต่อไป เหลือแต่อยากสร้างความดี ผลงาน เกียรติยศ ให้ปรากฏไว้แก่ประเทศชาติและแผ่นดิน “ลิงขาว” ขอประกาศด้วยบทความอาสาดับไฟใต้เพื่อสนองแนวทางพระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เมื่อผู้มีอำนาจ!! ผู้รับผิดชอบ!! ของบ้านเมืองมีเส้นผมบังตาทำให้มองไม่เห็นถึงปัญหาของ “ไฟใต้” เราในฐานะพลเมืองและมหามิตร จึงเขียนเสนอแนะ เพื่อช่วยเขี่ยเส้นผมบังตาเส้นนั้นออก!! แต่ตัวท่านผู้มีอำนาจ ไม่รับฟังข้อเสนอแนะนี้ก็คงยากที่จะดับ ”ไฟใต้” ได้เพราะเวลาของรัฐบาลมีอายุสั้นเพียงหนึ่งปี….ถ้ารัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะรัฐมนตรี ยังทำงานแบบรัฐบาลนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งมีข้อดีข้อเสียคือทำอะไร เชื่องช้า เพราะมีฝ่ายค้าน คอยจ้องขัดขวางรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ คงจะไม่มีผลงานดับไฟใต้ที่ไปอวดคุยกับใคร และไม่สมามารถทำให้คนใต้ต่ออายุรัฐบาลออกไปอีก 2-3 ปี ได้อีกถึงแม้ว่าท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จะประกาศ แผนโรดแม็ฟ ว่ารัฐบาลจะอยู่แก้ปัญหาของประเทศชาจิเพียงหนึ่งปี แล้วจะจัดให้มีการเลือกตั้ง เมื่อสภาปฏิรูปได้เขียนร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวรเสร็จแล้ว แต่…จะมีใครยอมรับความจริงบ้างว่าปัญหาความขัดแย้งของประเทศไทย เวลาเพียงหนึ่งปี ไม่สามารถสะสางได้จบสิ้น ท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ สละความสงบสุขส่วนตัวสละความสุขของครอบครัวแล้วเพื่อประเทศชาติเสี่ยงชีวิตยึดอำนาจรัฐบาลแล้วจะทำให้ ”เสียของ” ได้อย่างไร?

ประเทศประชาธิปไตยอย่างอเมริกาประธานาธิบดีต้องอยู่ถึงสองสมัยจังจะมีผลงานเมื่อ พลเอกประยุทธ์ไม่ใช่เทวดาเพียงปีเดียวจะเสกให้ประเทศไทยสงบเรียบร้อย คงเป็นไปไม่ได้ดังนั้น ท่านต้องสร้างผลงานให้มากๆ ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ ปากท้องของประชาชน ราคาข้าว ราคายางพารา ราคาปาล์มน้ำมันต้องดีขึ้น เมื่อท่านมีผลงานประชาชนคนไทย จะเรียกร้องท่านกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งในสมัยหน้า มาอย่างสง่าผ่าเผย…!! “ลิงขาว” ไม่อายที่จะบอกว่าเป็นคนหนึ่ง…เป็นคะแนนเสียงหนึ่งถ้าท่านสามารถดับไฟใต้ และคืนสันติสุขสู่ปลายด้ามขวาน

พงษ์เศรษฐ์  ตุลิตะธรรม “ลิงขาว”

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

อาสาดับไฟใต้ (ตอนที่ 84) “ไฟใต้”…อยู่ในมือใคร?