กระทรวงยุติธรรมและกลาโหม ร่วมจัดกิจกรรม “พบปะยามเช้า” จ.ยะลา

เมื่อ: พฤหัส, ต.ค., 2014

กระทรวงยุติธรรมและกลาโหม ร่วมจัดกิจกรรม “พบปะยามเช้า” จ.ยะลา

141016-5-1

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 เวลา 07.00 น. ที่ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา  กระทรวงยุติธรรมและกระทรวงกลาโหมร่วมเป็นเจ้าภาพ จัดกิจกรรม“พบปะยามเช้า” โดยมี นายสามารถ  วราดิศัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา,พลตรี สมศักดิ์  นิลบรรเจิดกุล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมพบปะยามเช้า ซึ่งเป็นนโยบายของจังหวัดยะลา ที่ต้องการให้หัวหน้าส่วนราชการฝ่ายทหาร, ตำรวจ, พลเรือน, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงภาครัฐวิสาหกิจ ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

141016-5-2

สำหรับการพบปะในครั้งนี้ เป็นการสนทนาประสานงานราชการนอกรูปแบบ ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อจะได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาและเพิ่มความเข้มแข็ง  ในการปฏิบัติงานมากขึ้น เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีหลากหลายรูปแบบ เพราะฉะนั้น ส่วนราชการทุกส่วนจะต้องทุ่มเททั้งสรรพกำลัง, งบประมาณ และความคิด เพื่อดำเนินโครงการต่างๆ โดยประชาชนจะต้องได้รับประโยชน์จากทุกโครงการมากที่สุด ตามนโยบาย “รวมพลังสร้างสุข รุกการพัฒนา ปวงประชาปลอดภัย”

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

กระทรวงยุติธรรมและกลาโหม ร่วมจัดกิจกรรม “พบปะยามเช้า” จ.ยะลา