ม.หาดใหญ่ มอบทุนการศึกษา นักศึกษายอดกตัญญู

เมื่อ: ศุกร์, ก.ย., 2014

ม.หาดใหญ่ มอบทุนการศึกษา นักศึกษายอดกตัญญู

140926-6-1

อาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ผู้รับใบอนุญาตมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มอบทุนการศึกษาแก่นางสาวสุนิดา อาลีน๊ะ นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือและยกย่องนักศึกษาตัวอย่างที่มีความกตัญญูต่อพ่อแม่ โดยแม่ของนางสาวสุนิดาเสียชีวิต และพ่อป่วยเป็นอัมพาตเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้นางสาวสุนิดาต้องดูแลพ่อที่ป่วยเป็นอัมพาตตามลำพัง และมักพาพ่อนั่งรถจักรยานยนต์พ่วงข้างมาดูแลที่มหาวิทยาลัยด้วยทุกครั้ง ซึ่งเป็นภาพประทับใจของเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความกตัญญูต่อพ่อแม่ สมควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างต่อไป ทั้งนี้ผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคเงินช่วยเหลือนางสาวสุนิดา อาลีน๊ะ ได้ที่บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 187-4-40925-1 ธนาคารกรุงเทพ โทรศัพท์ 080-8696832

140926-6-2 140926-6-3

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

ม.หาดใหญ่ มอบทุนการศึกษา นักศึกษายอดกตัญญู