ทูลกระหม่อมฯ ทรงเปิดทูบีนัมเบอร์วัน ม.ราชภัฏสุราษฎร์

เมื่อ: พฤหัส, ส.ค., 2014

ทูลกระหม่อมฯ ทรงเปิดทูบีนัมเบอร์วัน ม.ราชภัฏสุราษฎร์

140828-10-1

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปทรงเปิดชมรม และศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งชมรมทูบีนัมเบอร์วันขึ้น โดยปรับปรุงห้องสำหรับทำกิจกรรม อาทิ ห้องฝึกทักษะ, ห้องพัฒนาอีคิวศูนย์ข้อมูลและเฝ้าดูแล และห้องปรับทุกข์ รวมถึงห้องประชุม เน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกเพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมร้องเต้นเล่นละครเป็นประจำทุกปี เพื่อหารายได้เข้ากองทุนและทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ อาทิ จัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์, ทอดผ้าป่าวัดศรีทวีป และกิจกรรมห้องสมุดนี้พี่ให้น้อง ซึ่งชมรมได้ขยายเครือข่ายและดำเนินกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนสถานประกอบการและชุมชนในพื้นที่ เพื่อขจัดปัญหายาเสพติด โดยผ่านเกณฑ์การประกวดชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ในสถานศึกษารักษามาตรฐาน พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 2

140828-10-2

ในโอกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเยี่ยมชมกิจกรรมการใช้เวลาว่างของสมาชิกราชภัฏ มีการทำพวงกุญไข่เค็มจากเรซิ่น น้ำยาล้างมือเครื่องปั้นเซรามิค เพ้นท์เสื้อ หนังสือนิทานสำหรับเด็ก และหนังตะลุง จากนั้น เสด็จชมห้องต่างๆ ในศูนย์เพื่อนใจ อาทิ ห้องทักษะห้องพัฒนาอีคิวห้องข้อมูล และเฝ้าดูแลปัญหายาเสพติด, ห้องให้คำปรึกษาและห้องทำงานคณะกรรมการแกนนำ, ชมรมเสด็จชมบูธนิทรรศการจากเครือข่ายโรงเรียนและสถานประกอบการในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทรงพบเยาวชนในโครงการใครติดยายกมือขึ้น และพระราชทานโล่และเข็ม แก่ผู้สนับสนุนโครงการ และผู้ทูลเกล้าถวายเงินเข้ามูลนิธิ เพื่อใช้ในโครงการโดย ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้เข้ารับโล่พระราชทานผู้สนับสนุนโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ในฐานะผู้บริหารที่สนับสนุนการจัดตั้งชมรมด้วย

140828-10-3

จากนั้น ทรงพบสมาชิกในห้องทรงงานโดยมีการแสดงชุด “ชีวิตคือชีวิต” จากสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี แล้วจึงทรงร่วมแสดงคอนเสิร์ต โดยมีนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมชมประมาณ 5,000 คน

140828-10-4

สำหรับศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตั้งขึ้นในปี 2555 ได้รับรางวัลการประกวดชมรมดีเด่นตั้งแต่ปีแรก ปัจจุบันอยู่ในระดับรักษามาตรฐานต้นแบบระดับเงินปีที่ 2 มีนักศึกษาต้นแบบหรือไอดอลเข้าสู่เวทีระดับประเทศ 3 คน ได้แก่ นางสาวยศวดี สะบู่ม่วง, นายจักรกฤษ ก๊งหวั่น และนายณัฐสรรพชัย

140828-10-5

ปัจจุบัน มีอาสาสมัคร 80 รายให้บริการภายใต้แนวคิด “ปรับทุกข์สร้างสุขแก้ปัญหาพัฒนาอีคิว” เน้นให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆ ส่งเสริมการทำกิจกรรมตามความสนใจและฝึกทักษะอาชีพ อาทิ พวงกุญแจไข่เค็มและออกแบบผลิตภัณฑ์ มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการใครติดยายกมือขึ้น 16 ราย โดยจะร่วมทำกิจกรรมเพื่อปรับความคิดและเปลี่ยนพฤติกรรมจนสามารถเลิกยาเสพติดได้

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

ทูลกระหม่อมฯ ทรงเปิดทูบีนัมเบอร์วัน ม.ราชภัฏสุราษฎร์