ทูลกระหม่อมหญิงฯ ประทานเกียรติบัตร To be Number 1

เมื่อ: จันทร์, ส.ค., 2014

ทูลกระหม่อมหญิงฯ ประทานเกียรติบัตร To be Number 1

140825-7-8

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประทานเกียรติบัตร “รางวัลชมรม To be Number One ดีเด่น รักษามาตรฐาน พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ ๑ และปีที่ ๒” แก่ ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์การประชุมอิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

ทูลกระหม่อมหญิงฯ ประทานเกียรติบัตร To be Number 1