ศอ.บต. จัดพิธีมอบถุงเยี่ยมให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

เมื่อ: ศุกร์, ส.ค., 2014

ศอ.บต. จัดพิธีมอบถุงเยี่ยมให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

140822-5-07

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ที่ วิทยาลัยชุมชนสงขลา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา นายดลเดช  พัฒนรัฐ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานพิธีมอบถุงเยี่ยมให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา จำนวน 130  ราย โดยมีผู้แทนโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้  เลขากองทุนรวมน้ำใจชาวไทย คณะผู้แทนศอ.บต. ผู้แทนหน่วยเฉพาะกิจสงขลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมกิจกรรม

นายปรีชา  ดำเกิงเกียรติ นายอำเภอเทพา เปิดเผยว่า  ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ร่วมกับจังหวัดสงขลา จัดโครงการการเยี่ยมเยียน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ได้รับผลกระทบจากการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดสงขลา  เพื่อติดตามความเป็นอยู่ของผู้ได้รับผลกระทบฯ  และครอบครัวให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข

140822-5-10

โดยกิจกรรมครั้งนี้ มีหน่อยงานต่าง ๆ  ร่วมแรงร่วมใจเพื่อความสนุกสนาน และให้ประโยชน์แก่ผู้ได้รับผลกระทบฯ และประชาชนในพื้นที่ ได้แก่ กองทุนรวมน้ำใจชาวไทยได้นำศิลปินดาราจิตอาสา อาทิ  ฝันดี-ฝันเด่น จรรยาธนากร หรือ เล็ก-ใหญ่  และดารานักร้อง อี๊ด วงฟลาย  มาขับร้องเพลงเทิดพระเกียรติ  องค์กรทหารผ่านศึกจังหวัดสงขลา  สาธิตการทำสบู่สมุนไพร  และไอศกรีมกะทิสด, โรงพยาบาลเทพา นำทีมแพทย์ พยาบาลและนักจิตวิทยา  มาบริการตรวจสุขภาพ หน่วยเฉพาะกิจสงขลา  ได้นำทีมแพทย์มาบริการฝังเข็ม และเก้าอี้ไฟฟ้าสถิตย์เพื่อรักษาโรค   รวมถึงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และอาหารต่างๆ ภายในงานด้วย

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

ศอ.บต. จัดพิธีมอบถุงเยี่ยมให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้