ปฐมนิเทศนศ.ใหม่ ม.หาดใหญ่อบอุ่น

เมื่อ: ศุกร์, ส.ค., 2014

ปฐมนิเทศนศ.ใหม่ ม.หาดใหญ่อบอุ่น

140815-3-01

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษารุ่นพี่ให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่อย่างอบอุ่น ซึ่งกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่จัดให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยมาให้ข้อมูลและแนะนำการใช้ชีวิตนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งสวัสดิการต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่มอบให้ นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การศึกษายุคใหม่หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21” โดยวิทยากรจาก Google ประเทศไทย ณ ศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

ปฐมนิเทศนศ.ใหม่ ม.หาดใหญ่อบอุ่น