เปิดยิ่งใหญ่ งาน “2557 ม.อ.วิชาการ นวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม”

เมื่อ: ศุกร์, ส.ค., 2014

เปิดยิ่งใหญ่ งาน “2557 ม.อ.วิชาการ นวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม”

140815-2-01

เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 57 เวลา 09.30 น. ที่ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีพิธีเปิดงาน “ม.อ.วิชาการ” ประจำปี 2557 โดยมี นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการเปิดงาน และมี รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้แห่เข้าร่วมงานอย่างเนืองแน่นนับหมื่นคน

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “2557 ม.อ.วิชาการ นวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม” เพื่อถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนจากงานวิจัยที่สั่งสมมาตลอด 46 ปี ให้ประชาชนและเยาวชนได้เรียนรู้ผลงานวิจัยเด่นที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนในภาคใต้และประเทศ รวมทั้งจัดแสดงนิทรรศการตลาดนัดอุดมศึกษา จำนวนกว่า 160 คูหา จาก 140 สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ สำหรับในปีนี้มุ่งเน้นเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยกิจกรรมเด่น คือ การนำเสนองานวิจัยที่ทำให้สงขลาเป็นเมืองแห่งความสุข ภายใต้แนวคิด “งานวิจัยที่เป็นฐานการพัฒนาสงขลานครแห่งความสุขและอนาคตที่ยั่งยืน” โดยนำเสนอชิ้นงานและสาธิตผลงานวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ภายใน 3 กลุ่มใหญ่ ประกอบด้วย เมืองแห่งการเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็ง , สงขลาเมืองสุขภาพแนวใหม่ และสงขลาเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กับเส้นทางท่องเที่ยวแห่งความสุข ซึ่งนำเสนองานวิจัย 2 ด้าน คือ ด้านนวัตกรรมเส้นทางการท่องเที่ยว นำเสนอผ่านงานวิจัย เรื่อง “แอพพลิเคชั่นระบบสืบค้นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ” และ “โมบายล์แอพพลิเคชั่นระบบสืบค้นและเรียนรู้อัตลักษณ์อาหารพื้นถิ่นภาคใต้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์” และด้านการท่องเที่ยวโดยใช้หลัก Green City แสดงเส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติ

140815-2-10

นอกจากนี้ ยังมีการนำขนมพื้นบ้านมาจัดแสดงพร้อมชิม การสาธิตการทำขนม วิถีตลาดน้ำของจังหวัดสงขลา   รวมทั้งมีการจัดแสดง “นิทรรศการตลาดนัดอุดมศึกษา” ครั้งที่ 18 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรในระดับอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศแก่นักเรียน ผู้ปกครอง และครูในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้อีกด้วย

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

เปิดยิ่งใหญ่ งาน “2557 ม.อ.วิชาการ นวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม”