อาสาดับไฟใต้ (ตอนที่ 79) “ปีศาจหรือผีห่าซาตาน…แห่งแผ่นดินชายแดนใต้”

เมื่อ: จันทร์, ก.ค., 2014

อาสาดับไฟใต้ (ตอนที่ 79) “ปีศาจหรือผีห่าซาตาน…แห่งแผ่นดินชายแดนใต้”

140721-10-1

จากเหตุการณ์ยิงใส่รถโดยสารสายนิคมกือลอง-ยะลา มีผู้โดยสารบาดเจ็บ 8 ราย เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 57 ต่อมาจ่อยิง 2 นักศึกษาพยาบาลหญิงวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร ที่มาฝึกงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหาอย่างเหี้ยมโหด เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 27 และเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 57 ยิงถล่มรถรองผู้กำกับกรงปินังระหว่างทาง ตำรวจตาย 3 นาย เป็นฝีมือของพวกปีศาจร้ายมารนอกศาสนาหรือพวกผีห่าซาตานในคราบมนุษย์ เหี้ยมโหด เยี่ยงสัตว์เดรฉาน ยิ่งในกรณีที่จอยิงทางด้านหลัง 2 นักศึกษาหญิง คือ น.ส.สุธีรา เพชรจันทร์ และ น.ส.กุลวดี เพชรมา ขณะเดินซื้อของในตลาดนัด เป็นผู้หญิง ไม่มีอาวุธ ไม่มีทางสู้ พวกมันยังทำร้ายได้ จิตใจพวกมันช่างโหดร้านเหลือเกิน ไม่กลัวบาป ไม่กลัวนรก ทำเหมือนคนไม่มีศาสนา ไม่มีคนอบรมสั่งสอน นี่หรือแนวคิดของพวกขบวนการที่จะแยกแผ่นดินไปปกครองตนเองพวกคุณขาดคุณธรรม จิตใจต่ำช้า ไม่รู้จักแยกถูกแยกผิด พวกคุณไม่มีศาสนา พวกคุณไม่รู้นักบาปบุญคุณโทษ สร้างเวรสร้างกรรมแบบไม่กลัวตกนรก แล้วพวกคุณจะไปปกครองใครได้ ใคร? เขาจะยอมอยู่ใต้การปกครองของผู้ปกครองที่ไม่มีศาสนา ไม่มีคุณธรรม โหดเหี้ยม ชั่วร้าย อย่างนี้ มีแต่ใช้ความรุนแรง มีแต่สร้างปัญหาให้กับแผ่นดิน วางระเบิด ฆ่า เผา ยิง ทำร้าย มีแต่ทำให้เพื่อนมนุษย์ด้วยกันได้รับแต่ความทุกข์ ความหวาดกลัว ทำให้แผ่นดินชายแดนใต้ร้อนเป็น “ไฟ” คือ พวกนอกศาสนา

พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รอง ผบ.ทบ. เลขาฯ คสช. “หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้” ตามนโยบายที่ สมช.และท่านได้วางไว้เป็นแนวทาง 3 ขั้นคือ 1.การสร้างความไว้วางใจระหว่างกัน 2.การลงนามสัตยาบัน 3.การจัดทำโรคแม็พ พร้อมดำเนินการเพื่อนำไปสู่สันติ “ลิงขาว” คิดว่ากร่อนโยบายข้อที่ 1.คือการสร้างความไว้วางใจระหว่างกัน จะสำเร็จได้ไม่รู้ว่าคนไทยใน 3 จังหวัดชายแดนใต้จะต้องตายไปอีกมากน้อยกี่ร้อยกี่พันคนจึงจะไปถึงจุดนั้น เพราะพวกที่ท่านจะไปสร้างความไว้วางใจระหว่างกันนั้น คือพวกปีศาจ ผีห่าซาตาน คนนอกศาสนาที่เต็มไปด้วยความโหดเหี้ยม เจ้าเล่ห์.. วันก่อนมันหลอกให้ไปคุยที่ประเทศมาเลเซีย มันหลอกให้ยอมรับองค์กรแบ่งแยกดินแดน โดยในเอกสารมีเครื่องหมายตราครุฑ ซึ่งเป็นหนังสือราชการไทยไปอยู่คู่กับเครื่องหมายของขบวนการบีอาร์เอ็น เท่ากับรับรองว่าขบวนการแบ่งแยกดินแดนในนามบีอาร์เอ็นได้รับการรับรองจากทางการไทย เรื่องนี้มันเกิดในสมัยนายกหญิงคนแรกของไทย รมต.กลาโหมหญิงคนแรกของประเทศไทย “ลิงขาว” ได้บันทึกไว้ให้ลูกหลายไทยรับรับรู้ถึงความอ่อนด้อยของผู้นำที่ขาดความเข้าใจและเข้าถึงปัญหา 3 จังหวัดชายแดนใต้ หรือเพราะคิดไม่ถึงไม่ทันเล่ห์เหลี่ยมผู้ก่อความไม่สงบ “ลิงขาว” หวังว่า คสช.คงไม่เป็นเหมือนรัฐบาลที่ท่านขับไล่ไปที่ยอมก้มหัวให้ปีศาจร้าย คนนอกศาสนา สังคมกับเพื่อนบ้านที่เป็นพี่น้อง ให้ที่พักพิงต่อศัตรูของประเทศไทย แล้วยังมาทำตัวเป็นตัวประสานงาน โดยที่ไม่เคยออกมาตำหนิ พวกปีศาจร้ายที่ฆ่าผู้คนบริสุทธิ์เป็นรายวัน แม้กระทั่ง โอ.ไอ.ซี.ปีศาจร้าย ทำลายสิทธิมนุษย์ชนฆ่าเด็กผู้หญิงพยาบาล 2 คนอย่างโหดเหี้ยม ไม่เห็น โอ.ไอ.ซี.ออกมาตำหนิต่อต้านอะไรเลย แต่เมื่อไรถ้าพวกปีศาจร้าย พวกนอกศาสนาถูกฝ่ายรัฐทำร้าย ได้พวกนี้ออกมาปกป้องทันที คสช.ต้องตามโลกให้ทันตามความจริงที่เป็นไทยเพื่อคนไทย ไม่ใช่ความจริงแบบลวงโลก

“ลิงขาว” ไม่คัดค้านนโยบาย 3 ขั้นตอนของท่าน แต่อยากขอให้ใช้นโยบายเร่งด่วน ขจัดพวกปีศาจ มาร คนนอกศาสนาก่อน แล้วค่อยมาเจรจาพูดคุยกับคนดีๆ เพื่อสร้างสันติที่ปลายด้ามขวาน

พงษ์เศรษฐ์  ตุลิตะธรรม “ลิงขาว”

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

อาสาดับไฟใต้ (ตอนที่ 79) “ปีศาจหรือผีห่าซาตาน…แห่งแผ่นดินชายแดนใต้”