อาสายุวกาชาดนครศรีฯ รับผ้าผูกคอพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อ: เสาร์, ก.ค., 2014

อาสายุวกาชาดนครศรีฯ รับผ้าผูกคอพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

140705-3-1_1

วันนี้ (4 กรกฎาคม 2557)   ณ สวนอาหารตาลคู่รีสอร์ท  ตำบลปากนคร  อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  อาสายุวกาชาด จาก 23 อำเภอ จำนวน 79  คน รับผ้าผูกคอพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในโอกาสที่ผ่านการฝึกอบรมอาสายุวกาชาดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2557  รุ่นที่ 2519/นศ.28 ระหว่างวันที่ 1-4 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา โดย กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดพิธีมอบผ้าผูกคอพระราชทานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย แก่อาสายุวกาชาดที่สำเร็จการอบรม จำนวน 79 คน ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตร พื้นฐานยุวกาชาด สภากาชาดไทย โดยมีนางเลขา ซื่อธานุวงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ถวายราชสักการะและทำพิธีผูกผ้าให้แก่อาสายุวกาชาด และมอบรางวัลแก่อาสายุวกาชาดผู้ทำคะแนนสอบสูงสุด รางวัลร่วมกิจกรรมดีเด่น จากนั้นเป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมอาสายุวกาชาด ประจำปี 2557

140705-3-7

โอกาสนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวแสดงความยินดีในผลสำเร็จของการดำเนินงาน และอาสายุวกาชาดที่เข้ารับการอบรมทุกคน โดยการอบรมอาสายุวกาชาด เป็นโครงการที่สภากาชาดไทย โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงโปรดเกล้าฯ ให้กิจกรรมยุวกาชาด เป็นภารกิจสำคัญด้านหนึ่งของสภากาชาดไทย เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ ความเข้าใจเลื่อมใสศรัทธาและเป็นกำลังสำคัญของสภากาชาดไทย โดยบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ตามหลักการกาชาดและยุวกาชาด เพื่อการเข้าร่วมกิจกรรมกับสภากาชาดไทยอย่างต่อเนื่องในโอกาสต่อไปในอนาคต ขอให้อาสายุวกาชาดทุกคนมีความภาคภูมิใจและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจจริง เพื่อแบ่งเบาพระราชภารกิจของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ เพื่อการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ผู้ตกทุกข์ได้ยากด้วยพระทัยที่เปี่ยมล้นด้วยความเสียสละ อาสายุวกาชาดทุกคนเมื่อกลับไปยังครอบครัว หมู่บ้านและชุมชนของตน ขอให้ได้ตระหนักว่าหน้าที่ของพวกเราคือ การปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนพ้องพี่น้องตลอดทั้งให้ความร่วมมือช่วยเหลือองค์กรในท้องถิ่นของเราด้วยความเต็มใจ และภาคภูมิใจที่เราเป็นส่วนหนึ่งของสภากาชาดไทย ซึ่งเป็นที่พึ่งพาของชุมชนและสังคม

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

อาสายุวกาชาดนครศรีฯ รับผ้าผูกคอพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี