‘เนเน่-หมิง’ 2 สาวเหนือเฟรชชี่น้องใหม่จาก ม.หาดใหญ่

เมื่อ: เสาร์, ก.ค., 2014

‘เนเน่-หมิง’ 2 สาวเหนือเฟรชชี่น้องใหม่จาก ม.หาดใหญ่

140705-3-1

“การมาเรียนไกลบ้านไม่ใช่อุปสรรค แต่คือประสบการณ์ชีวิตที่ท้าทาย”  ‘เนเน่’ นางสาวมาลี ชีมือ จากจังหวัดเชียงใหม่ และ ‘หมิง’ นางสาวจุฬารัตน์ ลี จากจังหวัดเชียงราย นักศึกษาชั้นปีที 1 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  2 สาวจากเมืองเหนือรักในการเรียนภาษา เพราะเชื่อว่าการเก่งภาษาจะสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพที่หลากหลาย  โดยการมาเรียนที่หาดใหญ่ เมืองแห่งศูนย์กลางค้าทางธุรกิจของภาคใต้ ซึ่งมีสภาพทางภูมิศาสตร์ใกล้กับประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ มีส่วนช่วยในการเรียนและการใช้ภาษาต่างประเทศได้ดีที่สุด ประกอบกับคำแนะนำของรุ่นพี่และญาติที่เรียนอยู่ที่นี่ ทำให้มั่นใจและตัดสินใจมาเรียนไกลถึงมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

เนเน่กล่าวว่า “การมาเรียนไกลบ้านไม่ใช่อุปสรรค แต่คือประสบการณ์ชีวิตที่ท้าทาย เพราะคิดว่าชีวิตการเป็นนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยแค่ 4 ปีเท่านั้น เมื่อจบการศึกษานั่นคือเราต้องโตเป็นผู้ใหญ่ ที่ก้าวสู่วัยทำงาน มีหน้าที่และภารกิจมากมายให้รับผิดชอบ ดังนั้นจึงต้องฝึกตัวเองไม่ให้กลัวการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ แต่ให้มองว่าคือประสบการณ์ชีวิตที่ดีที่จะทำให้เราโตขึ้น และเชื่อว่าการตัดสินใจมาเรียนภาษาจีนที่วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน ม.หาดใหญ่ ซึ่งสอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษา และมีหลักสูตรให้นักศึกษาไปฝึกงานและเรียนภาษาในประเทศจีน จะทำให้ตัวเองได้รับความรู้และประสบการณ์อย่างเต็มที่ และสามารถใช้ภาษาจีนในการประกอบอาชีพเป็นมัคคุเทศก์ตามความฝันของตัวเองได้จริง”

ส่วนหมิงมีความเห็นว่าพื้นที่ในอำเภอหาดใหญ่มีส่วนช่วยในการฝึกภาษา “การตัดสินใจมาเรียนไกลถึงม.หาดใหญ่ เพราะเชื่อว่าที่นี่จะช่วยให้เราได้เรียนและใช้ภาษาต่างประเทศได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นภาษาจีน ภาษาอังกฤษ หรือแม้กระทั่งภาษามาลายูก็ตาม เพราะอำเภอหาดใหญ่เป็นเมืองการค้าที่มีพื้นที่ใกล้กับประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียและสิงคโปร์  จึงเป็นโอกาสดีที่เราจะได้เรียนรู้ภาษาจากประสบการณ์ตรงได้มากที่สุด โดยในอนาคตฝันว่าอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง และการที่เราเก่งภาษาก็จะช่วยให้เราทำธุรกิจได้ง่ายขึ้นด้วย”

วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 ใน 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ 5 ปี) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ 4 ปี) สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (หลักสูตรสองภาษา 4 ปี) สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล (หลักสูตรสองภาษา 4 ปี) และสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ธุรกิจการบิน (หลักสูตร สองภาษา 4 ปี) ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โทรศัพท์074-200-300 เว็บไซต์ www.hu.ac.th

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

‘เนเน่-หมิง’ 2 สาวเหนือเฟรชชี่น้องใหม่จาก ม.หาดใหญ่