สปข.6 แจ้งขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของพี่น้องประชาชน

เมื่อ: พฤหัส, มิ.ย., 2014

สปข.6 แจ้งขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของพี่น้องประชาชน

140619-4-1

นางสุพัตรา บุญชีพ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 เปิดเผยว่า  สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 (สปข.6) ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสตรวจสอบได้ดีขึ้น เพื่อเป็นมาตรฐานและเป็นแนวทางในการปฏิบัติด้านการดำเนินการต่อเรื่องการร้องเรียน-ร้องทุกข์ เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนสามารถแจ้งร้องเรียนได้ โดย สปข.6 มีมาตรฐานขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน ดังนี้

กรณียื่นเรื่องด้วยตนเอง สามารถยื่นเรื่องได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สปข.6 “ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ (Help Desk)” เลขที่ 40 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 1 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทรศัพท์ 0-7423-1840 หรือสามารถยื่นเรื่องโดยใส่กล่องรับเรื่องราวร้องเรียน / แสดงความคิดเห็น ณ บริเวณหน้าสำนักงานฯ

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

สปข.6 แจ้งขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของพี่น้องประชาชน