โครงการ ‘ฝายรักษ์โลก’ ณ วนอุทยานควนเขาลัง

เมื่อ: พฤหัส, มิ.ย., 2014

โครงการ ‘ฝายรักษ์โลก’ ณ วนอุทยานควนเขาลัง

140619-3-2

อาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ผู้รับใบอนุญาต ม.หาดใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ‘ฝายรักษ์โลก’ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่หลายหน่วยงานร่วมกันจัดขึ้น ได้แก่ สมาชิกสตรีวัยก้าวหน้า จ.สงขลา (Young BPW Songkhla) สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์  สโมสรโรตารี่โคกเสม็ดชุน  หอการค้าหาดใหญ่  ร.ร.ธิดานุเคราะห์  โอเดียนแฟชั่นมอลล์  กลุ่มฉัตรทองพรอพเพอร์ตี้  และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ณ วนอุทยานควนเขาลัง ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

โครงการ ‘ฝายรักษ์โลก’ ณ วนอุทยานควนเขาลัง