เทศบาลนครสงขลาจัดงานสมโภชเจ้าพ่อหลักเมือง ปี ‘57

เมื่อ: พฤหัส, มิ.ย., 2014

เทศบาลนครสงขลาจัดงานสมโภชเจ้าพ่อหลักเมือง ปี ‘57

140619-2-1

ที่ศาลหลักเมือง อ.เมือง จ.สงขลา (วันนี้ 18 มิ.ย.57)  เวลา 18.00 น. เทศบาลนครสงขลางานสมโภชเจ้าพ่อหลักเมือง ประจำปี 2557 โดยมีนายกฤษฎา บุญราช  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  ประธานพิธีเปิดงานสมโภชเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา โดยมีนายสมศักดิ์  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา กล่าวรายงาน

นายกฤษฎา  บุญราช  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  กล่าวว่า  ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เป็นศาลเก่าแก่มีประวัติความเป็นมายาวนานคู่บ้านคู่เมืองสงขลา ตั้งอยู่ถนนนางงาม ซึ่งอดีตเป็นที่อยู่อาศัยและย่านการค้าเก่าแก่แห่งหนึ่งของคนจีนในจังหวัดสงขลา ศาลหลักเมืองก่อสร้างในสมัยพระยาวิเชียรคีรี (เถี้ยนเส้ง ณ สงขลา) ผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ตอนต้น ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานเทวรูปจีนหลายองค์ เป็นที่นับถือสักการะของคนไทยเชื้อสายจีน ได้แก่เจ้าพ่อหลักเมือง พระหมอ เจ้าแม่ทับทิม นอกจากนี้ เสาหลักเมืองที่ประดิษฐานอยู่ในหลักเมืองนั้นทำจากไม้ชัยพฤกษ์ ที่ได้รับให้พระสงฆ์ที่มีฐานุกรมเปรียญพร้อมคณะพราหมณ์ อัญเชิญหลักไม้ชัยพฤกษ์ลงฝังที่ใจกลางเมืองสงขลา และได้โปรดให้สร้างศาลเจ้าพ่อเมืองใหม่ในรูปทรงจีน ต่อมามีการปรับปรุงบูรณะอีกครั้งในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมขุนพลลพบุรีราเมศวร์ อุปราชมณฑลปักษ์ใต้

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

เทศบาลนครสงขลาจัดงานสมโภชเจ้าพ่อหลักเมือง ปี ‘57