ม.หาดใหญ่จัดกิจกรรม..ต้อนรับน้องใหม่สู่รั้วขาว-แดง

เมื่อ: จันทร์, มิ.ย., 2014

ม.หาดใหญ่จัดกิจกรรม..ต้อนรับน้องใหม่สู่รั้วขาว-แดง

140616-7-1

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557  เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557 ณ ศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ซึ่งเป็นการเปิดเรียนภาคพิเศษ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนวิชาพื้นฐานและทำกิจกรรมเพื่อปรับตัวสู่รั้วมหาวิทยาลัย โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษารุ่นพี่ให้การต้อนรับน้องใหม่อย่างอบอุ่น ทั้งนี้มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ยังคงเปิดรับนักศึกษาใหม่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 และกำหนดจัดให้มีกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่อีกครั้งในวันที่ 9 สิงหาคม 2557

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

ม.หาดใหญ่จัดกิจกรรม..ต้อนรับน้องใหม่สู่รั้วขาว-แดง