กรมการต่างประเทศ จัดสัมมนา “โอกาสทอง ครองตลาดมาเลเซีย”

เมื่อ: ศุกร์, พ.ค., 2014

กรมการต่างประเทศ จัดสัมมนา “โอกาสทอง ครองตลาดมาเลเซีย”

140523-1-2

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรม บุรี ศรีภู บูติค หาดใหญ่ โดย กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดสัมมนาหัวข้อ โอกาสทอง ครองตลาดมาเลเซีย เพื่อสร้างความเข้าใจในกฎหมาย ข้อกำหนด และขั้นตอนในการส่งสินค้าไปจำหน่ายยังประเทศมาเลเซีย รวมไปถึงการให้ความรู้ในเรื่องกฎระเบียบในการติดฉลากและบรรจุภัณฑ์สินค้าที่จะส่งออกไปยังประเทศมาเลเซียด้วย

140523-1-1

ด้านนายชุตินันท์ สิริยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า ตลาดมาเลเซียนับว่าเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูง และเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แม้มาตรการด้านภาษีจะลดลง แต่ทุกประเทศก็ต้องมีมาตรการในการปกป้อง หรือคุ้มครอง ไม่ให้มีสินค้าไหลเข้าสู่ประเทศของตัวเองมากเกินไป โดยใช้มาตรการที่ไม่ใช่ด้านภาษี ซึ่งมีแนวโน้มจะสูงขึ้น เช่น การกำหนดช่องทางการนำเข้าสินค้า การกำหนดมาตรฐานสินค้าที่สูงเกินไป มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการด้านแรงงาน รวมไปถึงมาตรการด้านที่มาของวัตถุดิบ เป็นต้น ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ประกอบการทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องตระหนักถึงและรู้ถึงกฎระเบียบการส่งออกสินค้าที่แต่ละประเทศกำหนด นอกจากนี้ในส่วนของผู้ประกอบการธุรกิจโลจิสติก และการส่งออกสินค้าฮาลาล ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการจำเป็นต้องตระหนักถึง หากจะนำสินค้าไปขายในประเทศมาเลเซีย

140523-1-3 140523-1-4

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

กรมการต่างประเทศ จัดสัมมนา “โอกาสทอง ครองตลาดมาเลเซีย”