สปช.6 จัดกิจกรรมเสวนา “บทเรียนการเมือง สู่เส้นทางประชาธิปไตย”

เมื่อ: อังคาร, เม.ย., 2014

สปช.6 จัดกิจกรรมเสวนา “บทเรียนการเมือง สู่เส้นทางประชาธิปไตย”

140429-3-04

วันนี้ (29เม.ย.57) เวลา 10.00 น. ที่ โรงแรมลีการ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  นางสุพัตรา บุญชีพ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 เป็นประธานเปิดกิจกรรมเสวนา“บทเรียนการเมือง สู่เส้นทางประชาธิไตย” โดยมีผู้นำชุมชน อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน (อปมช.) และสื่อมวลชนในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง เข้าร่วมงานจำนวนกว่า 150 คน

140429-3-06

สำหรับการจัดกิจกรรมเสวนา หัวข้อ “บทเรียนการเมือง สู่เส้นทางประชาธิไตย” ในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลให้ประชาชนในแต่ละชุมชนได้รับทราบต่อไป

140429-3-01

กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทเรียนการเมือง สู่เส้นทางประชาธิปไตย” โดย ดร.เจษฎ์ โทณวณิก นักวิชาการทางกฎหมาย, การเปิดเวทีเสวนา “บทเรียนการเมือง สู่เส้นทางประชาธิไตย” โดย ผศ.ดร.บูฆอรี ยีหมะ อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย และ ดาบตำรวจพล สุวรรณชาตรี ผู้แทนภาคประชาชน

140429-3-12

ทั้งนี้ การจัดโครงการดังกล่าว มีการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา  F.M.102.25 MHz.  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบอีกทางหนึ่งด้วย

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

สปช.6 จัดกิจกรรมเสวนา “บทเรียนการเมือง สู่เส้นทางประชาธิปไตย”