ผบช.ภ.๙ ติดตามผลการเลือกตั้ง สว. ปี ๕๗

เมื่อ: อังคาร, เม.ย., 2014

ผบช.ภ.๙ ติดตามผลการเลือกตั้ง สว. ปี ๕๗

140401-12-1

พล.ต.ต.นพดล เผือกโสมณ รอง ผบช.ภ.๙ เป็นประธานประชุม เฝ้าติดตามสถานการณ์การเลือกตั้ง สว. และรายงานผลการเลือกตั้ง ร่วมกับ ศรส.ลต.ภ.๙ ณ ห้องประชุมสมิหลา เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗

140401-12-2

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

ผบช.ภ.๙ ติดตามผลการเลือกตั้ง สว. ปี ๕๗