“ซูยะห์” ม.หาดใหญ่ ฝากถึงเยาวชนไทย “เป็นคนไทย ต้องรักษ์ภาษาไทย”

เมื่อ: อังคาร, เม.ย., 2014

“ซูยะห์” ม.หาดใหญ่ ฝากถึงเยาวชนไทย “เป็นคนไทย ต้องรักษ์ภาษาไทย”

140401-11-1

ซูยะห์ หรือ นางสาวคอซียะห์  ดือเระ  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ  คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  เลือกเรียนภาษาไทยเพราะฝันอยากเป็นแม่พิมพ์ของชาติ เพื่อช่วยสืบสานและอนุรักษ์ภาษาไทยให้กับเยาวชนไทยมุสลิมในท้องถิ่น  โดยซูยะห์มีโอกาสออกสหกิจศึกษาที่โรงเรียนดารุสสาลาม อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ในตำแหน่งครูฝึกสอนวิชาภาษาไทย และนำผลงานเข้าประกวดจนคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ครั้งที่ 9 ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประกวดโครงการสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย ประจำปี 2556 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

140401-11-2

ซูยะห์เล่าถึงการเรียนสาขาวิชาภาษาไทยฯ ที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ว่า “เลือกเรียนภาษาไทย เพราะเป็นคนไทย จึงต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง โดยชอบเรียนวิชาภาษาไทยตั้งแต่เรียนชั้นมัธยมที่โรงเรียนดารุสสาลาม จ.นราธิวาส และเมื่อจบ ม.6 จึงตัดสินใจเรียนต่อในสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์  ที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  เพราะอยู่ใกล้บ้านเดินทางไปเรียนและกลับบ้านสะดวก รุ่นพี่และอาจารย์ที่โรงเรียนก็แนะนำให้มาเรียนที่นี่ จึงไม่ลังเลที่จะมาต่อยอดความรักในภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ซึ่งไม่ผิดหวังเพราะได้รับทั้งความรู้และประสบการณ์อย่างเต็มที่  ที่สำคัญได้รับความรักและการเอาใจใส่ดูแลจากอาจารย์อย่างใกล้ชิด”

140401-11-3

ซูยะห์กล่าวต่อว่า “ประทับใจประสบการณ์การเป็นครูฝึกสอนที่โรงเรียนดารุสสาลาม ซึ่งเป็นโรงเรียนเก่าของตัวเอง ทำให้รู้สึกผูกพันและอยากทำประโยชน์เพื่อพัฒนาโรงเรียนตัวเองให้ดีขึ้น โดยหลังจบการศึกษาจาก ม.หาดใหญ่ โรงเรียนได้ให้โอกาสให้เข้าทำงานเป็นครูสอนภาษาไทยที่นี่ด้วย จึงตั้งใจจะนำความรู้ความสามารถด้านการใช้ภาษาไทยถ่ายทอดไปยังรุ่นน้องให้มากที่สุด เพราะยังเห็นว่าเยาวชนในพื้นที่ชายแดนใต้ มีทักษะการใช้ภาษาไทยไม่ดี เนื่องจากวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นยังนิยมใช้ภาษามลายูถิ่น ในการสื่อสาร  ดังนั้นในฐานะครูภาษาไทย จึงตั้งใจอยากให้เยาวชนในพื้นที่มีทักษะการใช้ภาษาไทยที่ดีเพื่อโอกาสในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในสังคมที่กว้างขวางขึ้น”

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

“ซูยะห์” ม.หาดใหญ่ ฝากถึงเยาวชนไทย “เป็นคนไทย ต้องรักษ์ภาษาไทย”