โครงการ “แพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ” ครั้งที่ ๒ โรงพยาบาลหัวหิน

เมื่อ: อังคาร, เม.ย., 2014

โครงการ “แพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ” ครั้งที่ ๒ โรงพยาบาลหัวหิน

140401-10-1

นายสิริวุฒิ เหมทัต รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานการประชุม เตรียมความพร้อมจัดโครงการ แพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ ๒ ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมในวันจันทร์ ที่ ๒๑ เมษายน 2557 ที่โรงพยาบาลหัวหิน

140401-10-2

โดยมี พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ รองเลขาธิการแพทยสภา พล.อ.ท.นพ.ศุภโชค จิตรวาณิช หัวหน้าฝ่ายบริหารพื้นที่ นายพรชัย ถมกระจ่าง นายอำเภอหัวหิน นายจีรวัฒน์ พราหมณี รองปลัดเทศบาล และหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุม และในวันเปิดโครงการฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดงาน ณ โรงพยาบาลหัวหิน

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

โครงการ “แพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ” ครั้งที่ ๒ โรงพยาบาลหัวหิน