นครศรีฯ จัดโครงการเทิดทูนสถาบัน และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข

เมื่อ: พุธ, มี.ค., 2014

นครศรีฯ จัดโครงการเทิดทูนสถาบัน และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข

140305-6-07

วันนี้ (5 มีนาคม 2557) นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีโครงการเทิดทูนสถาบัน และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ วัดมะนาวหวาน หมู่ที่ 4 ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไปเปิดจุดให้บริการประชาชน ตั้งแต่เวลา 08.30 น.  สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดพิธีทอดผ้าป่าโดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และอำเภอช้างกลาง เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่านำเงินมอบให้แก่เจ้าอาวาสวัดมะนาวหวาน จำนวน 31,502 บาท  โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวนำคำปฏิญาณตนในกิจกรรมเทิดทูนสถาบันต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้สูงอายุ จำนวน 30 ราย มอบเครื่องนุ่งห่ม จำนวน 50 ชุด มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนยากจน จำนวน 20 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบผ้าห่มไหมพรมแก่ผู้สูงอายุ จำนวน 50 ผืน และมอบอุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียนในพื้นที่ จำนวน 4 ชุด จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัด เยี่ยมการให้บริการของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.  ชมการสาธิตการทำขนม  การจัดนิทรรศการ และการจำหน่ายสินค้า OTOP ในพื้นที่

140305-6-04

นายสิริพล พิพัฒรัตนเสรี นายอำเภอช้างกลาง กล่าวรายงานถึงสภาพโดยทั่วไปของอำเภอช้างกลาง ซึ่งแยกการปกครองออกจากอำเภอฉวางเมื่อปี 2539 จากนั้น ปี 2550 ได้จัดตั้งเป็นอำเภอช้างกลาง มี 3 ตำบล 36 หมู่บ้าน สำหรับกรอบแนวคิดในการพัฒนาอำเภอช้างกลางจากสภาพความอุดมสมบูรณ์ที่ธรรมชาติให้มาอำเภอช้างกลางมีธรรมชาติ มีแม่น้ำ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร แนวทางการพัฒนาทางด้านการเกษตร และการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดยการบูรณาการกับทุกภาพส่วน ปัจจุบันประชาชนในพื้นที่อยู่ดีกินดี และหากทุกภาพส่วนได้ร่วมกันพัฒนาต่อไปประชาชนในพื้นที่จะต้องอยู่ดีมีสุขอย่างแน่นอน

140305-6-03

โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้สนับสนุนงบประมาณในการตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และศูนย์ช่วยเหลือของหน่วยกู้ภัยอำเภอช้างกลาง และขอความร่วมมือทางอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบูรณาการร่วมกันในพัฒนาอำเภอช้างกลางให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

นครศรีฯ จัดโครงการเทิดทูนสถาบัน และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข