ประชุมสภาเทศบาลเมืองหัวหิน สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2557

เมื่อ: เสาร์, มี.ค., 2014

ประชุมสภาเทศบาลเมืองหัวหิน สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2557

140301-7-1

เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 57 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล นายสันทัต สุขศรี ประธานสภาเทศบาลเมืองหัวหิน กล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองหัวหิน สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2557 พร้อมด้วย นายอุดม ดวงแข รองประธานสภาเทศบาลฯ นายนิด สุขศิริ เลขานุการสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน นางสาวไพลิน กองพันธ์ นายมนตรี ชูภู่ รองนายกเทศมนตรี นายอติชาติ ชัยศรี เลขานุการนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหัวหินทั้ง 3 เขต หัวหน้าส่วนการบริหารเทศบาลเมืองหัวหิน ตลอดจนสื่อมวลชน ร่วมรับฟังการประชุม ซึ่งการประชุมในวันนี้ได้รับเกียรติจากคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหินร่วมสังเกตการ

140301-7-2

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

ประชุมสภาเทศบาลเมืองหัวหิน สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2557