พระราชกรณียกิจ
สมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามโครงการความร่วมมือพัฒนาทักษะทางวิชาการ

เมื่อวานที่ 16 ม.ค.57 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ มายัง โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ทรงติดตามโครงการความร่วมมือในการพัฒนาเสริม ทักษะทางวิชาการให้แก่นักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคใต้ โดยมูลนิธิชัยพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ และพระราชทานพระราโชวาทผ่านระบบการสอนทางไกลแก่นักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ More...

by admin | Published 6 ปี ago

________________________________________________________________________


        

By admin On วันศุกร์, ธันวาคม 6th, 2013
0 Comments

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตรัสขอบใจคนไทยทุกคนอวยพรวันเกิด ทรงแนะให้ตระหนักเกื้อกูลกันเพื่อชาติ พระราชดำรัส More...

By admin On วันอังคาร, สิงหาคม 13th, 2013
0 Comments

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ เสด็จแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตร

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2556 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม More...

________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้