พระราชกรณียกิจ
________________________________________________________________________


        

By วาสนา แกล้วทนงค์ On วันจันทร์, เมษายน 29th, 2019
0 Comments

หมายกำหนดการ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ (เดือนเมษายน-ตุลาคม)

/ http://travel.trueid.net/detail/oZWyqr0A46PO?gclid=CjwKCAjwwZrmBRA7EiwA4iMzBF-LKC_M6Q8ogie3iIGsQHLFo-ehMOEN2OUbjAilNAYDTEIWdoPWKBoCNJ8QAvD_BwE  More...

By วาสนา แกล้วทนงค์ On วันศุกร์, เมษายน 6th, 2018
0 Comments

2 เมษายน วันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

                สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันเสาร์ที่ More...

By วาสนา แกล้วทนงค์ On วันศุกร์, สิงหาคม 25th, 2017
0 Comments

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานเลี้ยงอาหารแก่ผู้พิการ

       24 สิงหาคม 2560 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ More...

By วาสนา แกล้วทนงค์ On วันอังคาร, มิถุนายน 13th, 2017
0 Comments

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดอาคารโรงงานจัดสร้างและซ่อมบำรุงเครื่องกลเติมอากาศของมูลนิธิชัยพัฒนา

          วันนี้ (12 มิ.ย.2560) เวลา 09.17 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี More...

By วาสนา แกล้วทนงค์ On วันอังคาร, มิถุนายน 13th, 2017
0 Comments

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยัง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

      ข้อความในพระราชสาส์น มีดังนี้ “ฯพณฯ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน More...

By วาสนา แกล้วทนงค์ On วันอังคาร, มิถุนายน 13th, 2017
0 Comments

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

     ข้อความในพระราชสาส์น มีดังนี้ “ฯพณฯ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา More...

By admin On วันพุธ, กุมภาพันธ์ 25th, 2015
0 Comments

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จติดตามผลการพัฒนาเสริมสร้างชีวิต

เมื่อวันที่ 25 ก.พ.58 เวลา 13.36 น. สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ More...

By admin On วันพฤหัสบดี, สิงหาคม 28th, 2014
0 Comments

ทูลกระหม่อมฯ ทรงเปิดทูบีนัมเบอร์วัน ม.ราชภัฏสุราษฎร์

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปทรงเปิดชมรม More...

By admin On วันจันทร์, สิงหาคม 25th, 2014
0 Comments

ทูลกระหม่อมหญิงฯ ประทานเกียรติบัตร To be Number 1

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประทานเกียรติบัตร “รางวัลชมรม More...

By admin On วันศุกร์, สิงหาคม 15th, 2014
0 Comments

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ เปิดห้องสมุด “เฉลิมราชกุมารี”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดห้องสมุดประชาชน More...

By admin On วันพฤหัสบดี, สิงหาคม 14th, 2014
0 Comments

พระบรมโอรสาธิราชฯ พระราชทานปริญญาบัตร

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ More...

By admin On วันจันทร์, กรกฎาคม 21st, 2014
0 Comments

อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือ

ในวโรกาสที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดนครศรีธรรมราช More...

________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้