พระราชกรณียกิจ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานเลี้ยงอาหารแก่ผู้พิการ

       24 สิงหาคม 2560 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ ราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กองราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ สถาบันสิริกิติ์ กองศิลปาชีพ สำนักพระราชวัง ไปในการพระราชทานเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันและมื้อเย็น แก่ผู้พิการในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง More...

by วาสนา แกล้วทนงค์ | Published 7 เดือน ago

________________________________________________________________________


        

By วาสนา แกล้วทนงค์ On วันอังคาร, มิถุนายน 13th, 2017
0 Comments

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดอาคารโรงงานจัดสร้างและซ่อมบำรุงเครื่องกลเติมอากาศของมูลนิธิชัยพัฒนา

          วันนี้ (12 มิ.ย.2560) เวลา 09.17 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี More...

By วาสนา แกล้วทนงค์ On วันอังคาร, มิถุนายน 13th, 2017
0 Comments

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยัง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

      ข้อความในพระราชสาส์น มีดังนี้ “ฯพณฯ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน More...

By วาสนา แกล้วทนงค์ On วันอังคาร, มิถุนายน 13th, 2017
0 Comments

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

     ข้อความในพระราชสาส์น มีดังนี้ “ฯพณฯ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา More...

By admin On วันพุธ, กุมภาพันธ์ 25th, 2015
0 Comments

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จติดตามผลการพัฒนาเสริมสร้างชีวิต

เมื่อวันที่ 25 ก.พ.58 เวลา 13.36 น. สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ More...

By admin On วันพฤหัส, สิงหาคม 28th, 2014
0 Comments

ทูลกระหม่อมฯ ทรงเปิดทูบีนัมเบอร์วัน ม.ราชภัฏสุราษฎร์

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปทรงเปิดชมรม More...

By admin On วันจันทร์, สิงหาคม 25th, 2014
0 Comments

ทูลกระหม่อมหญิงฯ ประทานเกียรติบัตร To be Number 1

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประทานเกียรติบัตร “รางวัลชมรม More...

By admin On วันศุกร์, สิงหาคม 15th, 2014
0 Comments

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ เปิดห้องสมุด “เฉลิมราชกุมารี”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดห้องสมุดประชาชน More...

By admin On วันพฤหัส, สิงหาคม 14th, 2014
0 Comments

พระบรมโอรสาธิราชฯ พระราชทานปริญญาบัตร

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ More...

By admin On วันจันทร์, กรกฎาคม 21st, 2014
0 Comments

อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือ

ในวโรกาสที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดนครศรีธรรมราช More...

By admin On วันจันทร์, พฤษภาคม 5th, 2014
0 Comments

พสนิกรชาวไทย เฝ้าฯรับเสด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันนี้ (5 พ.ค.) พสกนิกรจากทั่วประเทศจับจองพื้นที่ 2 ฝั่งถนนเพชรเกษมด้านหน้าวังไกลกังวล More...

By admin On วันศุกร์, มกราคม 17th, 2014
0 Comments

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯเยือนโรงงานผลิตไบโอดีเซล

เมื่อวานที่ 16 ม.ค.57   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ มายัง More...

By admin On วันศุกร์, มกราคม 17th, 2014
0 Comments

สมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามโครงการความร่วมมือพัฒนาทักษะทางวิชาการ

เมื่อวานที่ 16 ม.ค.57 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ มายัง โรงเรียน More...

By admin On วันศุกร์, ธันวาคม 6th, 2013
0 Comments

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตรัสขอบใจคนไทยทุกคนอวยพรวันเกิด ทรงแนะให้ตระหนักเกื้อกูลกันเพื่อชาติ พระราชดำรัส More...

By admin On วันอังคาร, สิงหาคม 13th, 2013
0 Comments

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ เสด็จแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตร

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2556 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม More...

________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้